Przepisy zostały przyjęte przez Sejm w sobotę. Do ostatniej chwili zajmował się nimi Senat.

Chodzi o ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw i ustawę z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. W poniedziałek obie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, poz. 2122 i 2123.

Czytaj w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. >

 

Nowość
Nowość

Paweł Małecki, Małgorzata Mazurkiewicz

Sprawdź  

Estoński CIT w Polsce

Pierwsza z nich wprowadza tzw. estońską stawkę CIT. Istotą estońskiego CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania na nowych zasadach będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa - z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Według szacunków resortu finansów koszt wdrożenia tego rozwiązania dla budżetu wyniesie około 5,6 mld zł w roku 2021.

Zobacz więcej: Zmiany w podatkach na 2021 rok przyjęte - spółki komandytowe zapłacą CIT >>

Zmiany dla spółek komandytowych i innych podatników

Druga natomiast wprowadza zmiany w zakresie opodatkowania dochodów spółek komandytowych. Od stycznia 2021 roku staną się one podatnikami CIT.

 

Ustawa wprowadza krytykowane powszechnie przez środowiska biznesowe rozwiązanie, które doprowadzi do objęcia CIT spółek komandytowych. W rezultacie po jej wejściu w życie, po stronie wspólników, w chwili wypłaty zysku powstanie przychód podlegający opodatkowaniu – analogicznie jak w przypadku spółek kapitałowych. Oznacza to opodatkowanie zysku zarówno na poziomie spółki, jak i na poziomie wspólników. 

Zobacz więcej:
Podatkiem w kancelarie prawnicze? Adwokaci i radcy protestują przeciwko propozycjom MF>>
Zmiany w spółkach komandytowych rykoszetem uderzą w prawników >>
Sejm za zróżnicowaniem stawek ryczałtu przy pomocy prawnej >>

Z nowych przepisów wynika, że limit przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniających do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT zostanie podniesiony z 1,2 do 2 mln euro. Nowelizacja wprowadza także obowiązek publikowania przez firmy strategii podatkowych.

Zobacz więcej: Firmy pokażą strategie podatkowe już za 2020 rok >>

Wprowadzono też limit odliczenia tzw. ulgi abolicyjnej do wysokości 1360 zł. Zdaniem MF, obecne stosowanie tzw. ulgi abolicyjnej nie realizuje polityki podatkowej, jeśli chodzi o eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodów, a także nie zachęca do osiągania dochodów w Polsce. Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Zobacz również: Zmiany w podatkach - także prawnicy PIT rozliczą w formie ryczałtu >>