Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów określających zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w części dotyczącej zwolnienia od podatku gruntów kolejowych.

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Nowelizacja sprzed czterech lat stanowi, że grunty i budynki wchodzące w skład infrastruktury kolejowej są zwolnione z podatku od nieruchomości, dotyczy to też infrastruktury prywatnej.

 

Ministerstwo Infrastruktury negatywnie zaopiniowało przygotowany przez senatorów projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który zmienia zapisy dotyczące zwolnień z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senackie komisje infrastruktury, samorządu terytorialnego i administracji Państwowej oraz ustawodawcza wprowadziły poprawkę do projektu ustawy. Najważniejszą zmianą wprowadzoną do projektu było przyjęcie regulacji, na podstawie której zwolnione od podatku od nieruchomości nie będą budynki, budowle i grunty wchodzące w skład infrastruktury kolejowej, wykorzystywane na cele inne niż określone w ustawie o transporcie kolejowym.

Eliminacja luki podatkowej

Projektowane rozwiązania eliminują lukę podatkową, która pozwala na korzystanie ze zwolnienia od podatku od nieruchomości przez podmioty, które nie prowadząc działalności na rynku kolejowym, wykorzystują nieprecyzyjny przepis do unikania opodatkowania.

Zmiana nieprecyzyjnych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych spowoduje także modyfikację opartej o nie, niekorzystnej dla gmin interpretacji podatkowej pojawiającej się w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Czytaj też: Tor na skrawku działki, cała zwolniona z podatku. Gminy walczą o zmianę prawa>>