Premier zapowiedział na konferencji prasowej, że rząd będzie starał się zaprezentować nowe propozycje pomocowe dla branż najbardziej dotkniętych pandemią, m.in. turystki, hotelarstwa, siłowni i całego sektora fitness, jak również będzie kontynuował dotychczasowe formy pomocy takie, jak "postojowe, ZUS, pokrywanie części kosztów zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej". - My teraz znowu bombardujemy UE, żeby szybciej wydała zgodę na te zasady - poinformował premier. Jak ocenił, epidemia jest "fundamentalnym zagrożeniem dla polskiej gospodarki".

Czytaj: Rząd wprowadza kolejne obostrzenia w handlu, kulturze i oświacie>>
 

Szef rządu wyjaśnił, że ulgi dla przedsiębiorców, np. postojowe, w zapłacie ZUS, dopłaty do wynagrodzeń będą obowiązywały od 1 listopada. Dodał, że tam gdzie nie są potrzebne uregulowania prawne, pomoc będzie wdrażana natychmiast. - Tam gdzie nie potrzeba jest uregulowań prawnych, tam gdzie nie jesteśmy zależni od Senatu czy od prac parlamentarnych, wdrażać to będziemy niemal natychmiast - zapewnił premier. I zaapelował do Senatu, by "jak najszybciej i jak najczęściej się zbierał, po to, żeby można było jak najszybciej reagować na to, co się dzieje".

 

Rząd poinformował po konferencji premiera, że przygotował 10 działań antykryzysowych dla firm w związku z wprowadzonymi nowymi obostrzeniami w gospodarce. Chodzi m.in. wydłużenie programu Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm czy dofinansowanie zatrudnienia dla wszystkich branż. Szczegóły są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus>>

Jak można tam przeczytać, w związku z nowymi obostrzeniami, które dotkną część branż, np. handel, usługi hotelarskie, rząd przygotował 10 działań antykryzysowych dla przedsiębiorców.

  1. Dofinansowanie kosztów stałych dla MŚP z branż najbardziej dotkniętych restrykcjami. Chodzi o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR w wysokości do 70 proc. niepokrytych przychodami kosztów stałych pod warunkiem spadku przychodów o 30 proc. względem tego samego okresu 2019 r. Rozwiązanie to będzie adresowane dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
  2. Umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej z PFR. "Umorzenie subwencji finansowych z PFR dla MŚP dla sektorów objętych restrykcjami sanitarnymi pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc." - napisano.
  3. Wydłużenie programu Tarczy Finansowej dla dużych firm do 31.03.2021 r. (wnioski) oraz do 31.06.2020 r. (wypłaty). Zostanie zmieniona zasada liczenia szkody z powodu COVID-19 w pożyczkach preferencyjnych z obecnego marzec – sierpień 2020 r. na marzec 2020 r. – marzec 2021 r., zgodnie z pierwotnym kształtem programu. Zapowiedziano wdrożenie szybkiej ścieżki dla dużych MŚP. To rozwiązanie jest adresowane do dużych firm, dużych MŚP i dotyczy wszystkich branż.
  4. Pożyczki długoterminowe z gwarancją dla wszystkich branż oraz tych objętych restrykcjami sanitarnymi. "Kontynuacja gwarancji de minimis dla MŚP oraz gwarancji płynnościowych dla dużych firm. Konsultacje z Komisją Europejską możliwości w dopłat na pokrycie rat dla pożyczek na okres 6 lat dla branż dotkniętych restrykcjami" - wyjaśniono.
  5. Dofinansowanie zatrudnienia we wszystkich branżach. Tutaj następuje kontynuacja dopłat do miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w postaci postojowego i obniżonego wymiaru czasu pracy.
  6. Przedłużenie postojowego dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi, następne zakłada zwolnienie ze składek ZUS także dla branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
  7. Dofinansowanie zmiany zakresu działalności w ramach dotacji na biznes. W tym przypadku rośnie m.in. kwota dotacji z 6 do 8-krotności średniego wynagrodzenia. Rozwiązanie to adresowane jest do branż objętych restrykcjami sanitarnymi.
  8. Kolejne działanie, które przewidziane jest dla przedsiębiorstwa w restrukturyzacji. Zakłada ono dofinansowanie ARP kosztów związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw.
  9. Dofinansowanie leasingu dla branży transportowej. W tym przypadku ma nastąpić pokrycie kosztów leasingu przez ARP.