Podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu powrócił temat unikania opodatkowania przez firmy, które mają na swoim terenie fragment infrastruktury kolejowej, np. bocznice, podczas gdy gminy tracą podatek od nieruchomości, który jest ich dochodem własnym w wyniku zwolnień z ustawy o transporcie kolejowym.

Nowelizacja sprzed czterech lat stanowi, że grunty i budynki wchodzące w skład infrastruktury kolejowej są zwolnione z podatku od nieruchomości, dotyczy to też infrastruktury prywatnej.

 


Ministerstwo Infrastruktury nie chce obciążać spółek kolejowych

Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury negatywnie zaopiniowało przygotowany przez senatorów projekt nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który zmienia zapisy dotyczące zwolnień z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową.

Podczas posiedzenia Marcin Horała, wiceminister infrastruktury, mówił samorządowcom, że intencja jest dobra, jednak ze względu na szczegółowe zapisy umożliwiające obciążenie publicznych spółek kolejowych opłatami szacowanymi na 180 mln zł rocznie, rząd nie może poprzeć tego projektu, bo byłoby to „dużym ciosem w finanse spółek”.

Czytaj też: Tor na skrawku działki, cała zwolniona z podatku. Gminy walczą o zmianę prawa>>

Samorządy nie chcą być okradane

Zdaniem samorządowców porozumienie jest konieczne, bo tracą duże pieniądze na zwolnieniach. Zmiany prowadzone w Senacie uznają za idące w dobrym kierunku.

Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich mówił, że ta sytuacja to element rozszczelnienia systemu podatkowego w Polsce. Leszek Świętalski, sekretarz generalny ZGW RP, przypomniał, że rok temu powstał zespół, który miał rozwiązać spór, ale nie wypracował rozwiązań. Projekt senacki wychodzi naprzeciw problemów sygnalizowanym przez samorządy.

Tłumaczył, że intencją samorządowców było doprowadzenie do konsensusu prawodawczego, żeby przed kolejnym rokiem budżetowym ukazał się nowy dokument eliminujący nieprawidłowości. Jego zdaniem wskazane byłoby, żeby resort wydał generalne interpretacje do działania samorządów. – Jesteśmy okradani przez nieścisłe prawo w trym zakresie, oczekiwaliśmy że zostanie to zniwelowane z początkiem 2021 roku – mówił.

Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich i sekretarz Komisji Wspólnej podkreślił, że samorządowcy są gotowi na przyjęcie przepisów uprzywilejowujących kolej, ale odesłanie do ustawy o transporcie kolejowym rodzi problemy, bo użyto tam pojęcia „działka ewidencyjna”. Jak dodał, nawet jeśli zmiana przepisów nie wejdzie w życie od nowego roku, to im prędzej się ją spowodujenawet by obowiązywała od 2022 roku - to może to wpłynąć na zmianę orzecznictwa sądów. – Tracimy pieniądze w majestacie prawa – podkreślił.

Celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów określających zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w części dotyczącej zwolnienia od podatku gruntów kolejowych. Posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 24 listopada 2020 r.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych planowane jest podczas bieżącego posiedzenia Senatu w dniach 25-27 listopada.