Jacek Gursz, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, burmistrz Chodzieży, pisze w liście do premiera Mateusza Morawieckiego, że kolejne obostrzenia spowodowały wyłączenie z funkcjonowania wielu branż gospodarki, m.in. kin, siłowni, basenów, z których niepubliczne podmioty gospodarcze będą mogły liczyć na rządowe wsparcie w postaci kolejnej tarczy finansowej. Nie dotyczy to samorządowych instytucji.

Samorządowe placówki też potrzebują wsparcia

Wśród podmiotów świadczących podobne usługi są również obiekty publiczne, zorganizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, które pomimo faktu dotowania z budżetu samorządowego, istotną część swojej działalności finansowały z opłat w postaci biletów i karnetów czy wynajmu powierzchni.

Jak pisze burmistrz, obiekty takie jak baseny, parki wodne, kina, teatry, galerie, biblioteki i inne miejsca kultury z dnia na dzień straciły możliwość bilansowania swoich budżetów i stały się tym samym dodatkowym obciążeniem dla budżetów samorządowych.

 


Takie same warunki wsparcia dla publicznych i niepublicznych

Jacek Gursz zwrócił się do premiera o stworzenie takich samych jak dla obiektów prywatnych, mechanizmów wsparcia finansowego dla publicznych jednostek świadczących usługi dla rekreacji, sportu i kultury. Jak argumentuje, pozwoli to utrzymać ich często unikatową formułę, a w szczególności w pełnym wymiarze kadrę pracowniczą. Liczbę tych pracowników szacuje się na 140 tys. w skali kraju.

Dzięki wsparciu, zarówno ze środków samorządowych jak i państwowych, będą oni mogli doczekać ponownego rozpoczęcia działalności publicznej. - Warto dodać, że jak dotąd powyższe podmioty nie były adresatami żadnej tarczy antykryzysowej, dlatego kolejne ograniczenia bez wyraźnego wsparcia, w naszej opinii nie powinny mieć miejsca – podkreśla w liście.