Stowarzyszenie „Samorządy dla Polski” złożyło marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu projekt ustawy zwiększającej udziały samorządów w podatku PIT z 38,16 proc. do 48,16 proc. Jak podkreślają władze stowarzyszenia, chodzi o wyrównanie wpływów z PIT w stosunku do bieżących obciążeń, czyli o konstytucyjną adekwatność środków do zakresu nałożonych na samorządy zadań. Podobne zapisy ustawowe powinny dotyczyć podniesienia dochodów powiatów i województw.

Niższe wpływy z PIT

Zdaniem stowarzyszenia, Sejm uchwalił najbardziej antysamorządową ustawę w obecnej kadencji, odbierając lokalnym wspólnotom wpływy z PIT-ów. Ustawa jest obecnie procedowana w Senacie i niebawem ponownie wróci do Sejmu.

Jak podkreślono, tym razem zmiana powoduje ubytek w budżetach samorządowych w wysokości 1,5 mld złotych rocznie, z jednoczesnym przesunięciem wpływów z PIT do budżetu centralnego. Jest to efekt „transferu” części zwykłego podatku PIT do puli podatku zryczałtowanego, w którym samorządy nie mają udziałów (ta część w całości trafia do budżetu centralnego).

 


Protest – zgasną światła w gminach

Jeśli prace nad ustawą będą kontynuowane, samorządowcy zapowiadają protest – „od 1 grudnia zgasną światła i latarnie, najpierw ostrzegawczo a potem w całych miastach i gminach” – czytamy w „Apelu Polski Samorządowej dotyczącym proponowanych zmian w budżetach lokalnych społeczności”.

Pod apelem podpisało się prawie 80 samorządowców.

Czytaj też: Przesunięcie terminów budżetowych nie pomoże, jeśli nie ma czego dzielić>>

Dane z resortu finansów optymistyczne

Tymczasem Ministerstwo Finansów podaje, że w 2020 r. samorządy powinny uzyskać 55,7 mld zł z PIT, a w 2021 r. prawie 57,8 mld zł. Jak podano w komunikacie, prognozy resortu wskazują na dalszy wzrost PIT w kolejnych latach. Według wyliczeń MF, w 2021 r. łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 50,01 proc. w 2020 r. do 50,08 proc.

Ministerstwo wskazuje, że analiza sytuacji finansowej JST po 9 miesiącach 2020 r. pokazuje, że łącznie dochody JST z tytułu udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz z subwencji ogólnej kształtują się na poziomie 101,9 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 r. subwencja ogólna z wyłączeniem części oświatowej w porównaniu do bieżącego roku wzrasta o ponad 1,2 mld zł.

W projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. kwota subwencji ogólnej JST wynosi ponad 70 mld zł i jest wyższa od subwencji ogólnej na 2020 r. o 5,2 proc. Część oświatowa subwencji planowana na 2021 r. wynosi ponad 52 mld zł i jest większa w porównaniu do bieżącego roku o 4,4 proc. Porównując subwencję ogólną dla JST na 2015 r., która wyniosła 51,3 mld zł (51 mld 343 mln 320 tys. zł), w tym część oświatowa 40 mld 376 mln 952 tys. zł.

Jak podano, po III kw. 2020 r. budżety jednostek samorządu terytorialnego zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie ok. 18,7 mld zł, przy planowanym deficycie w wysokości 26,1 mld zł. Wyjaśniono, że nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego kształtuje się na poziomie ponad 24,9 mld zł, co - zdaniem MF - świadczy pozytywnie o ich sytuacji finansowej.