Teraz ustawą zajmie się Senat. 

Krytyczne stanowiska w tym zakresie przyjęła jako pierwsza ORA w Warszawie, następnie Krajowa Rada Radców Prawnych i Naczelna Rada Adwokacka. 

Chodzi o nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przyjęty 28 września br. przez Radę Ministrów. Wprowadza ona 8 stawek ryczałtu. Według stawki 17 proc. (zamiast dotychczasowej 20 proc.) opodatkowane miały by być przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów. Z kolei według stawki 15 proc. - przychody ze świadczenia usług, które dotychczas w większości opodatkowane były stawką 17 proc. oraz ze świadczenia większości usług, które dotychczas wymienione były w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej, np.: prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów.

Radcy prawni zwracali uwagę na jeszcze jedną kwestię dotyczącą opodatkowania dochodów spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych. 

 

Problematyczna, 2-procentowa różnica

W myśl ustawy, o ile przedstawicieli wolnych zawodów w tym adwokatów, radców prawnych w przypadku wyboru ryczałtowej formy rozliczenia podatku będzie obowiązywała stawka 17 proc. przychodów, to usługi prawne świadczone przez tzw. nieprofesjonalistów miałyby być odjęte niższą, 15-procentową stawką. 

Czytaj: Podatkiem w kancelarie prawnicze? Adwokaci i radcy protestują przeciwko propozycjom MF>>

- Wiele kancelarii przeżyło olbrzymi wstrząs finansowy w związku z zamknięciem sądów przez trzy miesiące i ograniczeniem działalności z powodu pandemii. Sytuacja na rynku nie jest dobra, nawet zmiana o 2 procent ma ogromne znaczenie nie tylko finansowe, ale stanowiące także wyraz moralnego poparcia i zrozumienia wagi i znaczenia wykonywanej przez nas pracy - ocenia adwokat Mikołaj Pietrzak, dziekan warszawskiej ORA. I dodaje, że adwokaci liczą na to, że ustawodawca stanie na wysokości zadania i co najmniej wyrówna stawki.  - Choć zasadne jest preferencyjne traktowanie adwokatów i radców prawnych, a nie odwrotnie - dodaje.

Jak bumerang wraca sprawa "kancelarii odszkodowawczych"

Przy okazji wrócił problem, który od dawna jest "kością w gardle" samorządów prawniczych, czyli konieczność konkurowania na rynku z podmiotami, które oferują usługi prawne, ale przez osoby nie będące adwokatami czy radcami. 

Warszawska ORA w swojej uchwale podkreśliła, że narusza to zasady równości określone zarówno Konstytucją RP, jak i przepisami prawa UE oraz stanowi naruszenie zakazu dyskryminacji podatkowej. - Osoby, które nie wykonują wolnego zawodu, nie pełnią krytycznej roli w systemie ochrony praw, wolności i porządku prawnego, są uprzywilejowane. Budzi to uzasadniony protest samorządów zawodów zaufania publicznego - wskazała.

Czytaj: Pomoc prawna tylko od wykwalifikowanego prawnika - adwokatura chce zmian>>

W podobnym tonie jest uchwała KRRP. Podkreślono w niej, że różnicowanie stawek ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych jest "nieuprawnione i nieuzasadnione: - Nie istnieją bowiem jakiekolwiek argumenty natury prawnej uzasadniające dwie różne stawki podatku dla przychodów osiąganych w związku ze świadczeniem usług tego samego rodzaju. Stawka podatku w obu przypadkach powinna zostać określona na poziomie 15 procent - wskazała Rada.

Radcy prawni mieli też zastrzeżenia do opodatkowania dochodów spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jak podnosili, zwiększy to koszty prowadzenia działalności w takich formach oraz może spowodować zmniejszenie dochodów osiąganych przez wspólników takich spółek. 

 


- Podkreślić należy, że wybór formy wykonywania zawodu radcy prawnego w jednej ze ściśle określonych przez ustawodawcę form prawnych nie jest spowodowany względami natury fiskalnej, ale przede wszystkim warunkami wykonywania tego zawodu oraz świadomością ryzyk, jakie mogą wyniknąć z jego wykonywania. Wybór formy wykonywania zawodu radcy prawnego jest ściśle powiązany ze specyfiką tego zawodu i relacjami pomiędzy wspólnikami. Z powyższego wynika, że uzasadnienia projektowanych zmian tj. zapobieganie działaniom o charakterze optymalizacji podatkowej nie można odnieść do radców prawnych - napisano.

KRRP postulowała nawet wstrzymanie prac legislacyjnych w tym zakresie lub ewentualnie przesunięcie terminów wejścia w życie planowanych zmian, by "pozwolić podatnikom na spokojne i wyważone decyzje co do wyboru właściwej dla nich formy prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania zawodu".