Postuluje przy tym wprowadzenie jednolitej stawki na poziomie 15 proc. dla przychodów ze świadczenia usług prawnych. W uchwale przyjętej przez Prezydium NRA 8 października krytycznie odniesiono się do zróżnicowania stawek ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych od przychodów osiąganych w zakresie wykonywania wolnych zawodów oraz przychodów ze świadczenia usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów. Adwokaci mają również zastrzeżenia w zakresie opodatkowania dochodów spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Czytaj: Podatkiem w kancelarie prawnicze? Adwokaci i radcy protestują przeciwko propozycjom MF>>

To kolejny głos samorządów w tej sprawie. Wcześniej podobne uchwały przyjęła Krajowa Rada Radców Prawnych i ORA w Warszawie.
Propozycja MF zakłada 8 stawek ryczałtu. Według stawki 17 proc. (zamiast dotychczasowej 20 proc.) opodatkowane miały by być przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów. Z kolei według stawki 15 proc. - przychody ze świadczenia usług, które dotychczas w większości opodatkowane były stawką 17 proc. oraz ze świadczenia większości usług, które dotychczas wymienione były w załączniku nr 2 do ustawy ryczałtowej, np.: prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów.

Czytaj w LEX: Prawa i obowiązki pełnomocników procesowych w praktyce w związku z koronawirusem  >

Propozycje nieuprawnione i nieuzasadnione

NRA wskazuje, że zróżnicowanie składek ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych należy uznać za nieuprawnione i nieuzasadnione. - Takie ustalenia dyskryminują osoby wykonujące wolny zawód, w tym zawód adwokata oraz są niekorzystne dla osób korzystających z pomocy profesjonalnych prawników - wskazano w uchwale. 

Czytaj w LEX: Doręczenia w postępowaniach sądowych w dobie COVID-19 (koronawirusa) >

Ministerstwo Finansów proponuje również opodatkowanie dochodów spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych podatkiem dochodowym od osób prawnych. W ocenie NRA to zwiększy koszty prowadzenia działalności w tych formach, a w dalszej kolejności będzie skutkować zwiększeniem kosztów pomocy prawnej ponoszonych przez obywateli. 

 

- Wybór tych form wykonywania zawodu adwokata jest podyktowany rodzajem relacji pomiędzy wspólnikami, specyficznymi zasadami wykonywania zawodu oraz świadomością ryzyka z tym związanego, a nie działaniami zmierzającymi do optymalizacji podatkowej, której zapobieganiu – zgodnie z uzasadnieniem projektu – miałyby zapobiegać projektowane przepisy - dodaje. 

Postuluje wstrzymanie prac legislacyjnych w tym zakresie lub ewentualnie przesunięcie terminów wejścia w życie planowanych zmian, pozwalające adwokatom na ewentualną zmianę formy wykonywania zawodu.

Legal Cost Bot - sprawdź jak działa pierwszy kalkulator opłat sądowych w formie chatbota! >

Jak bumerang wraca sprawa "kancelarii odszkodowawczych"

Minister Finansów, uzasadniając projekt wskazuje, że jego celem jest m.in. uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych - tak, aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności te międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Przy okazji wraca problem, który od dawna jest "kością w gardle" samorządów prawniczych, czyli konieczność konkurowania na rynku z podmiotami, które oferują usługi prawne ale przez osoby nie będące adwokatami czy radcami. 

Czytaj w LEX: Epidemia koronawirusa a funkcjonowanie kancelarii prawnej w praktyce - kompendium wiedzy >

Warszawska ORA w swojej uchwale podkreśla, że narusza to zasady równości określone zarówno Konstytucją RP, jak i przepisami prawa UE oraz stanowi naruszenie zakazu dyskryminacji podatkowej. - Osoby, które nie wykonują wolnego zawodu, nie pełnią krytycznej roli w systemie ochrony praw, wolności i porządku prawnego, są uprzywilejowane. Budzi to uzasadniony protest samorządów zawodów zaufania publicznego - wskazuje.

Czytaj w LEX: „Pozwy zbiorowe” jako odpowiedź na czasy „niedyspozycji” wymiaru sprawiedliwości w czasach epidemii koronawirusa >

 


W podobnym tonie jest uchwała KRRP. Podkreślono w niej, że różnicowanie stawek ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych jest "nieuprawnione i nieuzasadnione". - Nie istnieją bowiem jakiekolwiek argumenty natury prawnej uzasadniające dwie różne stawki podatku dla przychodów osiąganych w związku ze świadczeniem usług tego samego rodzaju. Stawka podatku w obu przypadkach powinna zostać określona na poziomie 15 procent - wskazuje Rada.

Sprawdź w LEX: Jak rozliczać prowadzenie dwóch kancelarii prawnych - jednej w Polsce, drugiej w Niemczech?  >