Przyjęta przez parlament i obowiązująca już ustawa łagodząca skutki koronawirusa zakłada korzystne rozliczanie darowizn przekazywanych na cele walki z epidemią. Po spełnieniu kilku warunków można odliczyć nawet 200 proc. przekazanej kwoty. Szpital zaś może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania i nie płacić podatku od otrzymanych środków.

Nowe zasady odliczania darowizn

Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy, partner zarządzający w kancelarii Ożóg Tomczykowski, zwraca uwagę, że darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą (czyli przede wszystkim szpitalom),
 • Agencji Rezerw Materiałowych;
 • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych;

- będą mogły być odliczane przez podatników CIT i PIT od podstawy opodatkowania (dochodu) na następujących, bardzo korzystnych zasadach:

 1. darowizny przekazane do 30 kwietnia 2020 r. – odliczenie 200% wartości darowizny;
 2. darowizny przekazane w maju 2020 r. – odliczenie 150% wartości darowizny;
 3. darowizny przekazane do 30 września 2020 r. – odliczenie 100% wartości darowizny.


Istotne jest, że odliczenia z tytułu darowizn można uwzględniać przy obliczaniu zaliczek bieżących – już w 2020 r. (u osób fizycznych dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy).

Zobacz procedurę w LEX: Możliwość odroczenia wpłaty zaliczek na podatek od wynagrodzeń w związku z pandemią koronawirusa >

Jak tłumaczy Dariusz Gałązka, szef zespołu doradztwa podatkowego w Grant Thornton, praktycznie wszyscy podatnicy podatku dochodowego, także osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, a także podatnicy CIT, PIT (wszyscy) i podatku zryczałtowanego (PIT), mają możliwość odliczenia wszelkiego rodzaju darowizn (także rzeczowych), przekazanych na rzecz ww. instytucji, na cele związane z na przeciwdziałaniem COVID-19.

Zobacz procedurę w LEX: Możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych służących do produkcji przeciwko pandemii koronawirusa >

- Aby skorzystać z nowych preferencji, należy pamiętać, że w przypadku placówek medycznych darowizny mogą dotyczyć tylko tych placówek, które są zamieszczone w wykazach opracowywanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ (wykazy są ogłaszane w dziennikach urzędowych przez wojewodów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ; można je też odnaleźć na stronach www poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ) – zwraca uwagę Paweł Tomczykowski.

Zdaniem Dariusza Gałązki, wprowadzenie możliwości odliczenia darowizn bez limitu i z pewnymi preferencjami, należy uznać za bardzo dobre rozwiązanie. - Szkoda jednak, że w okresie walki z koronawirusem nie wprowadzono generalnie zasady odliczenia darowizn na rzecz wszelkich szpitali, które obecnie także mają problemy i z brakiem środków i przede wszystkim z dostępnością środków ochrony – podkreśla ekspert.

Zobacz procedurę w LEX: Możliwość rozliczenia straty za 2020 r. z dochodem za 2019 r. >

Zobacz również: Koronawirus umożliwi wydawanie e-paragonów >>
 

Dla przedsiębiorców – także korzyść w VAT

Od 1 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. obowiązuje także 0 proc. stawka VAT w przypadku darowizn na rzecz wskazanych wyżej podmiotów:

 1. wyrobów medycznych;
 2. produktów leczniczych oraz substancji czynnych;
 3. produktów biobójczych (wyłącznie dezynfekujących);
 4. szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej;
 5. testów diagnostycznych;
 6. środków ochrony indywidualnej (tu: wyłącznie maski, osłony / szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice).

Paweł Tomczykowski zwraca uwagę, że stawka 0-proc. VAT może być stosowana pod warunkiem zawarcia odpowiedniej, pisemnej umowy darowizny między darczyńcą i obdarowanym, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na walkę z COVID-19 (w przypadku darowizn dokonanych pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 25 marca 2020 r., wystarczające jest pisemne potwierdzenie dokonania darowizny).

Zobacz procedurę w LEX: Nieuwzględnianie przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy tzw. złych długów w związku z pandemią koronawirusa > 

Wprowadzone rozwiązanie krytykuje jednak Polska Izba Handlu (PIH). Organizacja zwróciła się w czwartek do Ministerstwa Finansów z prośbą o zwolnienie z naliczania VAT produktów przekazanych jako darowizny. Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu, podkreśla, że przyjęto rozporządzenie, które zwalnia z podatku VAT darowizny jedynie wyrobów medycznych, szkła i aparatury laboratoryjnej, produktów biobójczych oraz środków ochrony indywidualnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą zwalczającą COVID-19 oraz dwóch organizacji – Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Jego zdaniem, to rozwiązanie nie wyczerpuje ogromu potrzeb, jakie się teraz pojawiają oraz możliwości wspierania potrzebujących przez przedsiębiorców.

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa - pakiet zmian w podatkach w związku z koronawirusem >

- Docierają do nas sygnały o propozycjach przekazania np. gogli narciarskich dla medyków albo materiałów pomocniczych dla szkół lub świetlic, np. laptopów, które mogłyby być wypożyczane dzieciom do nauki zdalnej. Wiemy, że tak naprawdę teraz mogą być potrzebne przeróżne produkty i nie tylko organom rządowym, ale wszystkim, którzy są znaleźli się w potrzebie w obecnej sytuacji lub mogą wymagać pomocy w przyszłości.  Tak naprawdę trudno przewidzieć jakie produkty, którym organizacjom mogą się przydać – mówi Maciej Ptaszyński.

Dodaje, że jest potrzeba wprowadzenia zwolnienia darczyńców produktów innych niż tylko medyczne czy szybko psujące się z VAT. 

Czytaj w LEX: Koronawirus a podatki >

 Dodatkowe zachęty w przepisach o podatkach dochodowych

Dariusz Gałązka z Grant Thornton przypomina dodatkowo, że w ramach walki z koronawirusem podatnikom podatku dochodowego (prowadzącym działalność), dano również możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (np. maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk) i wprowadzone do ewidencji środków trwałych w 2020 roku. - Jedyny problem, ale liczymy na rozsądek organów, że takiej amortyzacji będzie można również dokonać w stosunku do wytworzonych środków trwałych. Dodatkowo wprowadzono również możliwość szybszego (przy zaliczkach) korzystania z ulg badawczo-rozwojowych oraz stawki 5 proc. (IPBox), jeżeli koszty (ulga B+R) lub dochody (IPBox) dotyczą działań, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – podkreśla Dariusz Gałązka.

 

Dodajmy na koniec, że oczywiście, cały czas możliwe są również darowizny na różne organizacje pożytku publicznego czy zbiórki publiczne. Przekazując pieniądze na te cele nie będzie można skorzystać z nowych, preferencyjnych zasad rozliczenia. Darowizny będzie można jednak odliczyć na zasadach ogólnych. Pisaliśmy o tym w tekście pt. Zbiórki publiczne na walkę z epidemią koronawirusa mają skutki podatkowe.

Zobacz również: Pieniądze na maseczki nieopodatkowane - tylko gdy są darowizną >>