Interpretacja dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z 14 lutego br., nr 0111-KDIB2-3.4015.3.2020.1.LM dotyczyła sytuacji, w której siostra podatnika chciała przekazać mu pieniądze. Chodziło o 150 tys. złotych. Darowizna miała być dokonana w formie pisemnej umowy, a pieniądze - pochodzić z majątku wspólnego siostry i jej męża. Umowa miała być zawarta między podatnikiem a jego siostrą. Założono, że mąż siostry zaakceptuje darowiznę poprzez wyrażenie pisemnej zgody, a przekazanie środków pieniężnych nastąpi na rachunek bankowy.

 

Zwolnienie z podatku dla najbliższej rodziny, wymagany formularz SD-Z2

Darowizny to powszechna metoda przenoszenia majątku pomiędzy członkami rodziny.

- Co do zasady, darowizny są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn, jednak ustawodawca przewidział możliwość skorzystania ze zwolnień z tego podatku. Wolne od podatku są darowizny dokonywane na rzecz małżonka, zstępnych (dzieci i wnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy. Skorzystanie ze zwolnienia wymaga jednak złożenia zeznania SD-Z2 w terminie sześciu miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego oraz udokumentowania przekazania darowizny na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym – tłumaczy Michał Szczech, konsultant podatkowy w RSM Poland.

Zobacz również: Darowiznę na konto może wpłacić sam podatnik >>

Prywatny majątek ma zostać w rodzinie >>

Zgoda małżonka czasem wymagana

Organ podatkowy zwrócił uwagę, że zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych. Wynika to z art. 37 par. 1 pkt 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Co istotne, jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.

Dyrektor KIS podkreślił, że w kontekście opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przedmiotowej darowizny zgoda taka będzie neutralna podatkowo. Oznacza to, że szwagier nie stanie się stroną umowy darowizny. Zdaniem skarbówki, z treści przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika bowiem, że zgoda małżonka jest niezbędna dla stwierdzenia ważności jednostronnej czynności drugiego małżonka, w przypadku gdy jej przedmiotem są składniki objęte wspólnością majątkową. Z tego faktu nie można jednak wywodzić, że wyrażając taką zgodę drugi z małżonków również staje się stroną umowy darowizny.

- W przypadku darowizny dokonanej przez małżonka na rzecz swojego rodzeństwa, pojawić się może obowiązek zapłaty podatku. Rodzeństwo małżonka zakwalifikowane jest bowiem do II grupy podatkowej – zwraca uwagę Michał Szczech. I zaznacza, że nie oznacza to jednak, że wchodząc w ustrój majątkowy małżeński tracimy możliwość obdarowania rodziny bez zwolnienia z opodatkowania.

- Aby skorzystać z preferencji podatkowej niezbędne jest dochowanie pewnych formalności tj. sporządzenie umowy potwierdzającej, że jedynym darczyńcą jest członek rodziny oraz wyrażenie zgody przez współmałżonka darczyńcy na dokonanie darowizny z majątku wspólnego. W omawianej interpretacji, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że darowizna może w całości podlegać zwolnieniu, jeśli współmałżonek darczyńcy wyrazi zgodę  – podsumowuje ekspert.

Warto więc zadbać o odpowiednie postanowienia umowy darowizny. Dzięki niej można bowiem wyeliminować ryzyko opodatkowania części darowizny stawką 12-procentową.