Fundacja podjęła decyzję o przekazaniu w formie darowizny samochodu na rzecz gminy.

Czy gmina może taką darowiznę przyjąć?

Czy w związku z planowaną darowizną rada gminy powinna podjąć jakąś uchwałę, czy wystarczy, że będzie to umowa podpisana pomiędzy fundacją a gminą?

 

ODPOWIEDŹ:

Gmina może przyjąć darowiznę. W imieniu gminy przyjęcia darowizny dokonuje wójt (burmistrz, prezydent).