Samodzielny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej, prosi o wsparcie lokalną społeczność. Podaje nr konta z prośbą o wpłaty pieniędzy, które mają zostać przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej i sprzętu.

Apele do lokalnych społeczności kierują nie tylko dyrektorzy szpitali wojewódzkich, ale i powiatowych. I tak np. Szpital w Sokołowie Podlaskim o wsparcie prosi na Facebooku. Szpitale podległe starostom są w szczególnej sytuacji, bo do nich w ostatniej kolejności trafia sprzęt i maseczki z Agencji Rezerw Materiałowych. Ta np. przydziela sprzęt, który przyleciał niedawno z Chin, głównie szpitalom monoprofilowym, czyli zakaźnym.

Darowizny na maseczki dla przestraszonego personelu

Palcówki powiatowe nie mają wprawdzie oddziałów zakaźnych, ale tam w każdej chwili karetka może przywieźć na izbę przyjęć pacjenta z dusznościami, kaszlem itd. Nie wiadomo wówczas czy jest on zarażony koronawirsuem, a na personel, pozbawiony maseczek i fartuchów, pada blady strach. Stąd te dramatyczne apele. Szkopuł w tym, że nawet gdy już szpital zbierze pokaźną kwotę - tak jak np. Samodzielny Wojewódzki Szpital w Koninie, który zebrał 4 mln złotych - to nie zawsze może od razu kupić za nią niezbędny sprzęt.

-Jest kilka firm, które mają obecnie do sprzedania środki ochrony osobistej. Mamy od nich informację o ich stanach magazynowych i je przekazujemy dalej potrzebującym szpitalom, czyli naszym członkom. Maseczki np. tworzą obecnie firmy polskie i zagraniczne, ale pewniejsze są do zakupu rodzime  - mówi Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali.  Podkreśla, że w przypadku zagranicznych podmiotów i pośredników, zakupu środków ochrony osobistej wychodzi drożej.
- Dlatego tak istotne jest wsparcie rodzimych firm. Na przykład Ryłko, producent galanterii skórzanej, zaczął szyć maski i fartuchy z płótna i sprzedaje je szpitalom na bardzo dobrych warunkach. To też jest pewne źródło - zaznacza Jarosław Federowski.

Darowizny na maseczki trzeba oznaczyć

W szpitalach obecnie brakuje wszystkiego. Rękawiczek, masek, fartuchów, przyłbic. Zbiórkę na ten cel prowadzi m.in. fundacja Siepomaga.pl. Zebrała już 20 mln zł i kupuje teraz materiały i sprzęt dla szpitali, które się do niej zgłosiły. Pozostałe osoby, które będą wpłacać pieniądze bezpośrednio na konto szpitali, powinny pamiętać o dopisaniu w przelewie słowa „Darowizna”. Dzięki temu, obdarowany szpital nie będzie musiał płacić podatku dochodowego od uzyskanych darowizn. - Darowizny przekazane na rzecz szpitali nie będą podlegały w tych instytucjach opodatkowaniu podatkiem CIT, ze względu na zwolnienie ustawowe.  To jest przekazanie dochodów na działalność statutową – potwierdza Dariusz Gałązka, szef zespołu doradztwa podatkowego w Grant Thornton.

 

Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy, partner zarządzający w kancelarii Ożóg Tomczykowski, tłumaczy z kolei, że dużo zależy też od formy prawnej, w której działa obdarowany. - Szpital otrzymujący darowiznę musi, co do zasady, rozpoznać jej rynkową wartość jako przychód z nieodpłatnych świadczeń w podatku dochodowym od osób prawnych. O ile jednak nie ma formy spółki, spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego ani przedsiębiorstwa komunalnego, dla którego funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze, przychód ten będzie mógł korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT- mówi Paweł Tomczykowski. Zaznacza, że przepis ten przewiduje zwolnienie z opodatkowania dochodów podatników, których celem statutowym jest m.in. ochrona zdrowia, w części przeznaczonej na te cele.

Darowizny na maseczki umożliwią korzystne rozliczanie

Przyjęta przez parlament z piątku na sobotę ustawa łagodząca skutki koronawirusa zakłada korzystne rozliczanie darowizn przekazywanych na cele walki z epidemią. Po spełnieniu kilku warunków można odliczyć nawet 200 proc. przekazanej kwoty. Szpital zaś może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania i nie płacić podatku od otrzymanych środków.

Paweł Tomczykowski, zwraca uwagę, że na pomocy szpitalom skorzystają też sami darczyńcy. Darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19:

 •  podmiotom wykonującym działalność leczniczą (czyli przede wszystkim szpitalom),
 •   Agencji Rezerw Materiałowych;
 •   Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych;

- będą mogły być odliczane przez podatników CIT i PIT od podstawy opodatkowania (dochodu) na następujących, bardzo korzystnych zasadach:

 1. darowizny przekazane do 30 kwietnia 2020 r. – odliczenie 200% wartości darowizny;
 2. darowizny przekazane w maju 2020 r. – odliczenie 150% wartości darowizny;
 3. darowizny przekazane do 30 września 2020 r. – odliczenie 100% wartości darowizny.

Istotne jest, że odliczenia z tytułu darowizn można uwzględniać przy obliczaniu zaliczek bieżących – już w 2020 r. (u osób fizycznych dotyczy to przychodów z działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy).

Jak tłumaczy, Dariusz Gałązka, praktycznie wszyscy podatnicy podatku dochodowego, także osoby fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, a także podatnicy CIT, PIT (wszyscy) i podatku zryczałtowanego (PIT), mają możliwość odliczenia wszelkiego rodzaju darowizn (także rzeczowych), przekazanych na rzecz ww. instytucji, na cele związane z na przeciwdziałaniem COVID-19.

Darowizny korzystniejsze dla szpitali z wykazu NFZ

-Aby skorzystać z nowych preferencji, należy pamiętać, że w przypadku placówek medycznych darowizny mogą dotyczyć tylko tych placówek, które są zamieszczone w wykazach opracowywanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ. Te wykazy są ogłaszane w dziennikach urzędowych przez wojewodów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ; można je też odnaleźć na stronach www poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ – zwraca uwagę Paweł Tomczykowski.

Należy też pamiętać, że darowizny pieniężne powinny być udokumentowane dowodami wpłat na rachunek bankowy obdarowanej jednostki. Wydatki na ww. cele nie będą podlegały odliczeniu od dochodu, jeżeli wcześniej zostały zaliczone przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów.

 

Przedsiębiorcy obdarowujący szpitale mogą liczyć także na korzyści związane z VAT.

 

Od 1 lutego 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. obowiązuje także 0 proc. stawka VAT w przypadku darowizn na rzecz ww. podmiotów w zakresie:

 1. wyrobów medycznych;
 2. produktów leczniczych oraz substancji czynnych;
 3. produktów biobójczych (wyłącznie dezynfekujących);
 4. szkła laboratoryjnego i aparatury laboratoryjnej;
 5. testów diagnostycznych;
 6. środków ochrony indywidualnej (tu: wyłącznie maski, osłony / szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice).

Paweł Tomczykowski zwraca uwagę, że stawka 0-proc. VAT może być stosowana pod warunkiem zawarcia odpowiedniej, pisemnej umowy darowizny między darczyńcą i obdarowanym, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane na walkę z COVID-19 (w przypadku darowizn dokonanych pomiędzy 1 lutego 2020 r. a 25 marca 2020 r., wystarczające jest pisemne potwierdzenie dokonania darowizny).

Oczywiście, cały czas możliwe są również darowizny na różne organizacje pożytku publicznego czy zbiórki publiczne. Przekazując pieniądze na te cele nie będzie można skorzystać z nowych, preferencyjnych zasad rozliczenia. Darowizny będzie można jednak odliczyć na zasadach ogólnych. Pisaliśmy o tym w tekście pt. Zbiórki publiczne na walkę z epidemią koronawirusa mają skutki podatkowe