Zerowa stawka VAT ma mieć zastosowanie do darowizn dokonanych w okresie do 31 sierpnia 2020 r. Z projektu rozporządzenia wynika, że katalog towarów, których darowizna na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych będzie objęta stawką VAT w wysokości 0 proc. obejmuje: wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, szkło laboratoryjne i aparaturę laboratoryjną, produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące, specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w wodzie, powietrzu i glebie, środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe wpierające zwalczanie pandemii koronawirusa (COVID-19) >

Nowe przepisy mają zastąpić rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2350). Autorzy projektu zwracają uwagę, że w sytuacji zagrożenia zdrowia a nawet życia ludzi, podmioty gospodarcze angażują się w akcję darowizn towarów dla podmiotów publicznych, których zadaniem jest utrzymanie rezerw towarów gromadzonych na wypadek zagrożenia m.in. bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej.

Zobacz również: JPK to nie wszystko, księgowi apelują o wydłużenie terminów >>

Podmioty te stanowią istotne ogniwo w dystrybucji produktów niezbędnych dla ludzi w sytuacji powstania tych zagrożeń. MF podkreśla, że zadania w tym zakresie realizują przede wszystkim: Agencja Rezerw Materiałowych oraz Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Do jej zadań należy m.in. utrzymanie stałej rezerwy i dystrybucja określonych towarów związanych z ochroną zdrowia, przeznaczonych dla podmiotów leczniczych w razie zagrożenia epidemicznego.

Czytaj w LEX: Rozliczanie strat powstałych w związku z koronawirusem >