- Sytuacja jest poważna, koronawirus się szerzy, w związku z tym nie będziemy czekać na rozwiązania w sądach powszechnych. Mam uprawnienia jako prezes do wydawania takich zarządzeń i z niego korzystam. To dotyczy wszystkich rozpraw, łącznie z dniem dzisiejszym - powiedział Prawo.pl. 

12 marca sąd dyscyplinarny miał wyznaczone dwie sesje. - Przystąpimy do pracy jak uspokoi się sytuacja - dodał prezes. I wskazał, że "nie będzie narażał niczyjego życia i zdrowia, tylko dlatego, że musi się toczyć adwokacki wymiar sprawiedliwości. 

 


Związkowcy prokuratury i sądów apelują do MS

Związkowcy pracowników wymiaru sprawiedliwości, kuratorów i pracowników prokuratury apelują do Ministerstwa Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego o podjęcie działań w zakresie pracy sądów i prokuratur. 

- Kierując się odpowiedzialnością i troską o zdrowie Polaków stanęliśmy na stanowisku, iż funkcjonalnie wymiaru sprawiedliwości do czasu opanowania sytuacji winno być ograniczone do niezbędnego minimum. Specyfika funkcjonowania sądóww i prokuratur czyni bowiem ten obszar szczególnie sprzyjającym rozwojowi epidemii koronawirusa - wskazuje Rada Główna Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury. 

Czytaj: Związkowcy alarmują: sądy nieprzygotowane na koronawirusa>>

Związkowcy pracowników wymiaru sprawiedliwości apelują, że w sądach brakuje środków odkażających, środków higieny, konieczne jest wprowadzenie zasad kontroli osób wchodzących do budynków sądów i zakazu wstępu dla tych, którzy mają objawy choroby, a nawet rozważenie odwołania zaplanowanych rozpraw i posiedzeń. 

W grupie największego ryzyka - jak wskazują - znajdują się pracownicy biur obsługi interesantów, biur podawczych, czytelni akt, protokolanci, sędziowie i kuratorzy sądowi.

 - Pracują praktycznie bez żadnych zabezpieczeń, w szczególności sędziowie i protokolanci, którzy muszą wykonywać swoje czynności służbowe na zewnątrz sądu, np. w szpitalach psychiatrycznych lub w miejscu zamieszkania strony. Podobnie  psychologowie i pedagodzy z opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów w swojej codziennej pracy mają kontakt z szerokim środowiskiem, w celu wydania opinii. Szczególnie narażeni są również kuratorzy sądowi, których charakter pracy jest związany z koniecznością bezpośredniego, osobistego kontaktu z podopiecznymi - podkreśla NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury.

Podobne pismo do ministra skierował KNSZZ "Ad Rem". Podnosi w nim, że sądy są specyficznym urzędem, w którym petenci przemieszczają się po całych budynkach, a pracownicy mają kontakt nie tylko z mieszkańcami swoich miast. Apeluje o rozważenie m.in. odwołania zaplanowanych rozpraw i posiedzeń do 25 marca. - Przy  zapewnieniu możliwości odbycia się spraw aresztowych, rodzinnych czy innych niecierpiących zwłoki - wskazano.  

Czytaj: Ministerstwo odwołuje egzaminy prawnicze​>>

Przesunięte egzaminy prawnicze

Tymczasem Ministerstwo Sprawiedliwości przesunęło zarówno terminy prawniczych egzaminów zawodowych – adwokackiego i radcowskiego, które miały się odbyć w dniach 24-27 marca 2020 roku jak i konkursu na aplikację uzupełniającą sędziowską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, wyznaczonego pierwotnie na 2 kwietnia 2020 roku. 

- Decyzja podyktowana jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zdających egzamin, członków komisji egzaminacyjnych, obsługi technicznej egzaminów, a także rodzin tych osób - wskazało. 

 

Nowe terminy egzaminów mają być wyznaczone niezwłocznie po zmniejszeniu się zagrożenia epidemiologicznego, po wymaganych ustawami konsultacjach z Naczelną Radą Adwokacką i Krajową Radą Radców Prawnych. 

- Również Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury podejmie niezwłocznie decyzję w sprawie terminu przeprowadzenia testu na uzupełniającą aplikację sędziowską. Rozumiejąc trudną sytuację zdających, Ministerstwo Sprawiedliwości będzie podejmować możliwe działania, które mogłyby złagodzić skutki koniecznego przesunięcia terminu egzaminów - zapewniono.