Chodzi o interpretację z 18 lutego, nr 0114-KDIP1-3.4012.699.2020.1.JG. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził w niej, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w zakresie możliwości skorygowania na fakturze numeru PESEL na numer NIP oraz nieprawidłowe w zakresie możliwości wystawienia faktury korygującej lub noty korygującej do faktury uproszczonej w celu zmiany błędnego nr NIP nabywcy.

Zobacz procedurę w LEX: Dopuszczalność anulowania faktury >

Faktura uproszczona cały czas pełna niejasności

Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy w kancelarii KiB, uważa, że interpretacja wydana przez KIS nie jest zaskakująca w stosunku do zmieniającego się ostatnio podejścia do faktur uproszczonych. - Z jednej strony KIS pozwala na to, aby podczas wystawiania faktury tradycyjnej zmieniono w niej PESEL na NIP, jeśli zaszła pomyłka. Wynika to z faktu, iż po wystawieniu faktury może dojść do zdarzeń lub można dopiero po wystawieniu faktury zauważyć, iż zaszedł błąd np. w danych nabywcy. Wtedy sprzedawca ma prawo do zastosowania instytucji faktury korygującej, która to instytucja pozwala na dokonanie korekty m.in. w zakresie danych nabywcy. Jednocześnie możliwe jest zastosowanie również noty korygującej wystawionej przez nabywcę – zauważa Patrycja Kubiesa.

Czytaj w LEX: Czy można wystawić fakturę korygującą do faktury korygującej?  >

 

Co można zmienić notą korygującą?

Przyjmuje się, że nota korygująca ma prawo zmieniać dane nabywcy, ale nie powinna całkowicie zmieniać nabywcy. Tym samym, jeśli nabywcą na fakturze jest podmiot A, notą korygującą nie powinno się zmienić go na podmiot B.

Zobacz procedury w LEX:

Faktury korygujące - zasady wystawiania >

Wystawianie not korygujących >

Zdaniem Patrycji Kubiesy, problematyczne jednak wydaje się zmienienie numeru NIP w fakturach uproszczonych, ponieważ z jednej strony MF w niedawno wydanych objaśnieniach podatkowych wskazało, iż zmiana numeru NIP nie powinna prowadzić do całkowitej zmiany tego numeru. Tym samym jeśli dojdzie do wskazania jednej złej cyferki lub nastąpi oczywista omyłka,  to można dokonać zmiany poprzez wystawienie faktury korygującej lub też noty korygującej przez nabywcę.

Czytaj w LEX: Odmowa przyjęcia faktury - skutki praktyczne >

W Interpretacji KIS podkreśla, że w przypadku, gdy zostanie całkowicie źle podany numer NIP, to nie ma możliwości jego skorygowania poprzez ani fakturę korektę ani notę korygującą. Tym samym niejednolicie są traktowani podatnicy, którzy jak np. w jednoosobowych działalnościach gospodarczych podadzą do faktury swoje dane zbieżne z danymi jako osoba prywatna i mają możliwość potem uzyskania korekty, a w tożsamej sytuacji podczas otrzymania faktury uproszczonej nie podając NIP nie mają już takiej możliwości.

Czytaj w LEX: Zasady rozliczania faktur korygujących obniżających od 1 stycznia 2021 r. >

Zobacz również: Interpretacja w sprawie kart paliwowych nie rozwiązuje żadnych problemów >>

 

Kiedy nota, a kiedy faktura korygująca

Do stanowiska dyrektora KIS zastrzeżenia ma również Agnieszka Czernik, doradca podatkowy. Jej zdaniem, interpretacja jest kuriozalna. Pozwala bowiem sprzedawcy wystawić fakturę korygującą, jak też nabywcy wystawić notę korygującą w sytuacji, kiedy przedmiotem naprawy błędu miałaby być zmiana numeru PESEL na numer NIP.

Zobacz procedurę w LEX: Noty korygujące - zasady wystawiania >

Zatem w sytuacji, kiedy korekta wcale nie odzwierciedla prawdziwego charakteru i przebiegu operacji gospodarczej. Jak tłumaczy Agnieszka Czernik, w przypadku podania numeru PESEL mamy do czynienia ze sprzedażą na rzecz osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dokonując zmiany polegającej na usunięciu numeru PESEL i wstawieniu w to miejsce NIP, zmieniamy rodzaj operacji gospodarczej na transakcję na rzecz podmiotu gospodarczego. Transakcję, która nie może być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej (paragon, lecz za pomocą faktury VAT). Jej zdaniem, nawet w przypadku sprzedaży o wartości nieprzekraczającej 450 zł (100 euro), nie sposób mówić o fakturze lub nocie korygującej, gdyż brak NIP na tego rodzaju dokumencie odbiera nabywcy prawo do uzyskania od sprzedawcy zarówno faktury wystawionej do paragonu, jak też faktury korygującej tenże brak NIP, a już tym bardziej do powtórnego wystawienia paragonu – tym razem z NIP.

Sprawdź w LEX: Czy w sytuacji, gdy faktura nie zawiera adnotacji "mechanizm podzielonej płatności", można ją skorygować notą korygującą? >

 


             

Korygowanie NIP nie takie oczywiste

Zdaniem Agnieszki Czernik, nie sposób zgodzić się z uznaniem za nieprawidłowe stanowiska wnioskodawcy także w drugiej kwestii: wystawienie faktury korygującej lub noty korygującej w sytuacji skorygowania NIP. Zwraca uwagę, że z jednej strony organ dopuszcza możliwość skorygowania oczywistej omyłki, polegającej na braku jednej cyfry, błędnej jednej cyfrze lub przestawieniu cyfr (tzw. „czeski błąd”), jednakże za osobną kategorię błędów uważa brak numeru NIP na paragonie (limit 450 zł), NIP innego podatnika, numer typu 9999999999, posługując się tutaj pojęciem całkowicie błędny NIP.

- Co to znaczy „całkowicie błędny NIP”, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nawet przestawienie dwóch cyfr lub błędna jedna cyfra może sprawić, iż NIP ten należałoby uważać za przyporządkowany do całkowicie innego podmiotu. Zatem niezależnie od „wielkości błędu”, od ilości błędnie wpisanych cyfr, dokonując poprawy NIP, zawsze istnieje ryzyko, iż zmieniamy NIP należący do jednej firmy na NIP należący do innej firmy. Zrozumiałe natomiast jest odmówienie prawa do korekty w sytuacji, gdy na paragonie do 450 zł brak jakiegokolwiek numeru NIP – wskazuje Agnieszka Czernik.

Czytaj w LEX: Dane na fakturze na przykładach >