W miniony weekend odbył się VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który wybrał nowe władze samorządu doradców podatkowych, w tym nowego Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Nowy Przewodniczący zapowiedział zmianę polityki wobec Ministerstwa Finansów i odbudowę relacji z resortem.

Już 19 stycznia br. odbyło się spotkanie nowego Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Andrzeja Ladzińskiego z ministrem finansów, Tadeuszem Kościńskim. W spotkaniu wziął także udział Tomasz Rolewicz, członek nowo wybranej Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Minister złożył gratulacje nowemu przewodniczącemu KRDP, który w niedzielę 16 stycznia został wybrany na najbliższą 4-letnią kadencję. Obie strony wyraziły wolę współpracy i otwartość na dialog. Przedstawiciele Krajowej Rady Doradców Podatkowych zadeklarowali gotowość do jeszcze większego niż dotąd zaangażowania doradców podatkowych w prace nad tworzeniem przepisów prawa podatkowego, również na etapie wstępnych koncepcji.

Dyskusja dotyczyła także bieżącej sytuacji związanej z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu, w tym rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia. Andrzej Ladziński, przewodniczący KRDP podkreślił ekspercką rolę doradców podatkowych w procesie stosowania prawa podatkowego na rzecz ich klientów oraz ich pracowników. W toku spotkania jego uczestnicy porozumieli się co do dalszej bieżącej współpracy.

Zobacz również:
Samorząd doradców podatkowych ustalił priorytety na nową kadencję >>
Doradcy utworzą centrum mediacyjne do pozasądowego rozwiązywania sporów >>