Celem inicjatywy JEREMIE jest odejście od tradycyjnego, dotacyjnego wsparcia sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - na rzecz zwrotnych instrumentów finansowych, czyli niskooprocentowanych kredytów, pożyczek czy poręczeń. W Polsce inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Jak poinformował BGK w środowym komunikacie, część środków (tj. ponad 1,7 mld zł) regionalnych programów operacyjnych sześciu województw zostało przeznaczone na zwrotne wsparcie dla firm poprzez inicjatywę JEREMIE.
"Realizacja inicjatywy JEREMIE rozpoczęła się w 2009 r. i w szybki tempie zdobyła popularność, czego dowodem jest fakt, że co miesiąc blisko 700 firm otrzymuje wsparcie na rozpoczęcie inwestycji lub poszerzenie działania. Środki JEREMIE są w ciągłym obrocie, a spłacane pożyczki pozwalają kolejnym przedsiębiorstwom na ich zaciąganie" - napisano.
Zdaniem Jarosława Kały z BGK sukces tej inicjatywy jest efektem elastyczności oferty produktowej oraz bardzo dobrej współpracy z pośrednikami finansowymi oferującymi firmom kredyty, pożyczki i poręczenia.
"Dotychczas zawarliśmy 181 umów na realizację projektów JEREMIE. Umowy podpisaliśmy z 60 pośrednikami finansowymi i powierzyliśmy im łącznie 2,6 mld zł, z czego ok. 1,1 mld zł na zabezpieczenia pożyczek, a ok. 1,5 mld zł na pożyczki" - wskazał Kała.
Z danych BGK wynika, że inicjatywa JEREMIE najbardziej popularna jest wśród firm z sektorów: usług, budownictwa i przemysłu lekkiego.
"Mikro- i małe firmy przeznaczają pożyczone środki m.in. na zakup, budowę lub modernizację obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych. Według danych na koniec czerwca br. ponad 25 proc. firm, które skorzystały z JEREMIE, to podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą lub mające krótką historię działania" - czytamy w komunikacie banku.
Dodano w nim, że w ramach inicjatywy mikroprzedsiębiorcy zawarli 16546 umów (83 proc. wszystkich umów w programie), a wartość finansowania wyniosła 2,17 mld zł. W przypadku małych firm podpisano 2978 umów, a średni przedsiębiorcy podpisali ich 346.
BGK pełni rolę Menedżera Funduszy Powierniczych JEREMIE w województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i od grudnia 2012 w mazowieckim.