Każdy mieszkaniec Wrocławia chcący wymienić się hodowanymi roślinami lub zostawić niektóre z nich w „schronisku” może w każdy poniedziałek miesiąca przynieść taką roślinę do wyznaczonego punku w mieście.

Kondycję przyniesionych roślin sprawdzą specjaliści. Następnie zostaną one oznaczone i tak przygotowane będą mogły trafić do nowego właściciela. Każdy, kto zostawi roślinę w „schronisku” będzie miał pierwszeństwo w wyborze innej, którą chciałby zabrać do domu. Roślinę będzie mógł zabrać również ten, kto nie przyniesie żadnej na wymianę.

Jak podkreślają urzędnicy, celem projektu ma być z jednej strony edukacja ekologiczna, z drugiej zaś zwiększenie bioróżnorodności na prywatnych terenach zielonych. „Dzięki schronisku dla roślin mieszkańcy będą mogli wymienić się swoimi roślinami i wzbogacić bioróżnorodność w naszym mieście, a przy okazji zacieśniać więzi społeczne” - powiedział Krzysztof Działa, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

W punktach wymiany można również skorzystać z porad fachowca, który doradzi w jakim miejscu posadzić roślinę, czy jaką glebę ona preferuje.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski

edytor: Marek Michałowski