We wtorek w Gdańsku przedstawiciele PGE Energia Jądrowa przedstawili wyniki badań opinii publicznej, które zostały przeprowadzone w październiku 2012 r. przez TNS Polska na zlecenie PGE Energia Jądrowa. Przeprowadzono 3 tys. 676 wywiadów w gminach będących potencjalnymi lokalizacjami siłowni oraz w pobliskich większych miastach województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Dyrektor biura komunikacji i relacji zewnętrznych PGE Energia Jądrowa Katarzyna Kozłowska poinformowała podczas wtorkowej konferencji w Gdańsku, że 55 proc. pytanych mieszkańców woj. pomorskiego zadeklarowało poparcie dla inwestycji, gdyby była ona prowadzona na terenie ich gminy lub w jej najbliższym sąsiedztwie. Najwyższy poziom poparcia zanotowano w gminie Gniewino, w której inwestycję poparło trzech na czterech pytanych.

W Zachodniopomorskiem tylko 19 proc. ankietowanych poparło budowę siłowni w swoim otoczeniu - gminie lub w jej najbliższym sąsiedztwie; 78 proc. badanych było przeciw.

Kozłowska zaznaczyła, że w Zachodniopomorskiem na wyniki badań zasadniczy wpływ mieli mieszkańcy Mielna, gdzie budowę poparło 16 proc. pytanych, a 74 proc. było przeciwko. W Darłowie i w Koszalinie proporcje zwolenników i przeciwników rozkładają się w miarę równo - podała.

88 procent mieszkańców woj. pomorskiego zadeklarowało, że posiada wiedzę nt. energetyki jądrowej; w zachodniopomorskim ten wskaźnik wyniósł 96 procent. Kozłowska oceniła, że "ten deklarowany poziom wiedzy świadczy o tym, że mieszkańcy interesują się tym tematem i jest on dla nich ważny".

Zaznaczyła, że w porównaniu z wynikami badań z 2011 r. deklarowany poziom wiedzy w potencjalnych lokalizacjach siłowni w Pomorskiem, w gminach Gniewino, Choczewo i w Krokowej bardzo wzrósł.

Od 50 do 60 procent pytanych mieszkańców gmin Krokowa, Choczewo i Gniewino uważa, że planowana inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na atrakcyjność turystyczną ich regionu. W przypadku Mielna i Darłowa ten wskaźnik wynosi odpowiednio 7 i 12 procent.

Kozłowska zaznaczyła, że "znakomita większość pytanych uważa, że wpływ inwestycji na życie mieszkańców będzie pozytywny". W gminie Krokowa odpowiedzi pozytywnych jest dwa razy więcej niż negatywnych, a w gminie Gniewino pozytywnych odpowiedzi jest prawie sześć razy więcej niż negatywnych. Wśród pozytywnych skutków inwestycji ankietowani wymieniali głównie względy ekonomiczne - rozwój regionu, więcej miejsc pracy. Kozłowska ocenia, że "odpowiedzi negatywne miały charakter emocjonalny i wiązały się z poczuciem bezpieczeństwa".

Przedstawicielka PGE Energia Jądrowa wyraziła przekonanie, że jednym z głównych zadań spółki jest dalsze prowadzenie dialogu ze społeczeństwem i zapewnienie informacji, przede wszystkim nt. bezpieczeństwa oraz technologii planowanej inwestycji.

Poinformowała, że następne badanie opinii zostanie przeprowadzone na wiosnę 2013 r. Spółka bada opinię publiczną o planowanej inwestycji od 2011 r., a badania są przeprowadzane jesienią i wiosną.

Dyrektor ds. operacyjnych PGE EJ Jacek Cichosz poinformował w Gdańsku, że w połowie br. w dwóch potencjalnych lokalizacjach elektrowni, w Choczewie i Żarnowcu, rozpoczną się badania lokalizacyjne i środowiskowe. Badania mogą być przeprowadzone jeszcze w dwóch innych lokalizacjach, obecnie pod uwagę brane są Gąski w gminie Mielno. Wyniki badań przesądzą o tym, gdzie powstanie elektrownia.

PGE EJ jest spółką celową Polskiej Grupy Energetycznej, która odpowiada za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Obecne plany rządu obejmują wybudowanie przez PGE dwóch elektrowni jądrowych o mocy po ok. 3000 MW każda. Według aktualnej strategii Grupy pierwszy blok jądrowy miałby ruszyć ok. 2024 r.