Prezes zarządzającego portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik poinformował w środę, że niebawem upływa termin, w jakim przegrani uczestnicy przetargu mogą składać odwołania. Prezes nie widzi jednak podstaw do takich kroków i liczy, że za ponad miesiąc uda się podpisać umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą.

Nowa droga startowa na pyrzowickim lotnisku będzie miała długość 3,2 km. Wartość inwestycji pierwotnie szacowano na ok. 200 mln zł, przetarg zweryfikował jednak tę wielkość do 121,6 mln zł netto. Nawet najdroższe z dziewięciu złożonych w przetargu ofert były o ponad 20 proc. niższe od pierwotnej wyceny.

Prezes Tomasik ma nadzieję, że dzięki oszczędnościom uda się rozszerzyć zakres realizowanych na lotnisku inwestycji o dwie drogi kołowania, których budowę uzależniano wcześniej od możliwości finansowych.

Całość inwestycji związanych z rozbudową i unowocześnieniem lotniskowej infrastruktury (oprócz nowego pasa startowego także trwająca już budowa płyt postojowych i dróg do kołowania) szacowana była na ponad 400 mln zł, z czego ok. 157 mln zł z UE. Zmniejszenie kosztów inwestycji oznacza, że prawdopodobnie unijna dotacja zbliży się do maksymalnej wielkości 50 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych.

Prace przygotowawcze do budowy pasa startowego ruszą jeszcze tej jesieni, a roboty budowlane rozpoczną się wiosną przyszłego roku i zakończą w końcu 2014 r. Później droga startowa będzie testowana, zamontowany zostanie też system naprowadzania samolotów ILS.

„Rozmawiamy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, aby nowy pas został wyposażony w nową jednostkę ILS. Wówczas nie musielibyśmy tracić czasu na przeniesienie istniejącego systemu z obecnej drogi startowej, która przez pewien czas musiałaby działać bez ILS” – powiedział Tomasik.

Budowa nowej drogi startowej wiąże się z koniecznością spełnienia wielu warunków w zakresie ochrony środowiska. Kosztem blisko 2 mln zł trzeba będzie przesadzić w inne miejsce – do nieodległego od portu Radzionkowa - unikatowe gatunki roślin.

„Jesteśmy chyba pierwszym lotniskiem, które bardzo kompleksowo podeszło do tego problemu. Szczegółowo zinwentaryzowaliśmy stan roślinności na naszym terenie. Teraz, zgodnie z decyzją środowiskową, będziemy przesadzać osobliwości przyrodnicze w inne miejsce, by je zachować. Rozpocznie się to jeszcze tej jesieni” – wyjaśnił prezes.

Badania wykazały, że teren portu ze względu na ograniczenie dostępu dla osób postronnych oraz specyficzny sposób prowadzenia gospodarki terenami zielonymi stał się miejscem występowania ciekawych siedlisk oraz gatunków chronionych. Władze portu zawarły umowę ze Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie, który opracował technologię przenosin siedlisk i gatunków oraz wyznaczył miejsca, gdzie mają szansę się przyjąć.

Przeniesione zostaną - zajmujące w sumie blisko hektar - siedliska przyrodnicze: suche wrzosowiska, zmiennowilgotne łąki trzęsawiskowe, torfowiska przejściowe i trzęsawiska oraz górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak i turzycowisk.

Przesadzone zostaną również gatunki chronione: torfowce, goryczki wąskolistne, kosaciec syberyjski, widłak goździsty, widłak jałowcowaty, śniedek baldaszkowaty, centuria pospolita, włosienicznik skąpopręcikowy, zaraza drobnokwiatowa, skrzyp pstry, pływacz zwyczajny, mieczyk dachówkowaty, bagno zwyczajne, storczyk plamisty i szerokolistny oraz pomocnik baldaszkowaty.(PAP)