Trzy stacje pomiarowe w województwie odnotowały w czwartek przekroczenie norm zanieczyszczenia powietrza. W centralnej części regionu, obejmującej miasto Kielce i powiat kielecki, stężenia dobowe pyłu PM10 przekraczały 70 mikrogramów na metr sześc. Nieco wyższą wartość (85 mikrogramów) odnotowano na stacji w Połańcu.

„Najlepsza sytuacja panowała w zachodniej części województwa. W punkcie pomiarowym w Małogoszczu stężenie wynosiło 49 mikrogramów na metr sześcienny, przy dopuszczalnej normie 50 mikrogramów, która może być przekraczana przez 35 dni w roku” – powiedziała PAP z-ca naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Kielcach Joanna Jędras.

Z danych WIOŚ w Kielcach wynika, że w piątek sytuacja uległa poprawie. W południe złą jakość powietrza odnotowano tylko w stacji w Nowinach. W Kielcach i Małogoszczu punkty pomiarowe wykazały dostateczną jakość powietrza, a w Połańcu dobrą.

„Poziom informowania ludności o zagrożeniach, czyli 200 mikrogramów na metr sześcienny i poziom alarmowy 300 mikrogramów, nie zostały przekroczone” – zapewniła Jędras.

Pył zawieszony w powietrzu jest szkodliwy dla zdrowia, szczególnie dla układu oddechowego. W jego skład wchodzą m.in.: siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne, jak dioksyny i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren.

Z powodu smogu osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegmę, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. (PAP)