Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Rybniku im. Karola i Antoniego Szafranków mieści się w reprezentacyjnym miejscu miasta, na początku ul. Powstańców Śląskich. To bezpośrednie sąsiedztwo miejscowej bazyliki św. Antoniego, przy której w ostatnich latach uporządkowano i zmodernizowano przestrzeń publiczną.

Nowa sala koncertowa szkoły ma powstać na placu między bazyliką a budynkiem placówki. Stanąć ma tam budynek z salą na 300 widzów, sceną, kulisami, garderobami i zapleczem, salami ćwiczeń, wielofunkcyjnym foyer z kawiarnią i przestrzenią ekspozycyjną oraz pomieszczeniami pomocniczymi i technicznymi.

Szkoła złożyła wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pod kątem wsparcia dla projektów infrastruktury niezabytkowej ze środków na "Ochronę dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

W styczniu br. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informowało o przejściu przez wniosek oceny merytorycznej I stopnia. Po tym etapie rybnicki projekt znalazł się na 6. miejscu listy rankingowej. W poniedziałek samorząd Rybnika przekazał natomiast, że wniosek przeszedł też pozytywnie ocenę II stopnia i został zatwierdzony przez ministra kultury do dofinansowania.

Budowa sali ma kosztować 20,4 mln zł, unijna dotacja wyniesie 16,6 mln zł. Szkoła zapewnia wkład własny w wysokości 3,8 mln zł – zabezpieczony już przez ministerstwo kultury. Wcześniej placówka zdobyła też 700 tys. zł wsparcia resortu na dokumentację techniczną, która nie zalicza się do tzw. kosztów kwalifikowanych unijnych projektów tego typu.

Obiekt zaprojektowała już wyłoniona w konkursie współorganizowanym przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich koszalińska pracownia HS99. Firma ta jest znana m.in. z projektu wielokrotnie nagradzanego budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

Rybnicka placówka to jedna z najbardziej znanych szkół muzycznych w kraju. Wykształciła wielu wybitnych artystów odnoszących sukcesy na krajowych i międzynarodowych scenach. Jej absolwentami są m.in. Adam Makowicz, Piotr Paleczny, Lidia Grychtołówna i Henryk Mikołaj Górecki.

W poprzednich latach trwały starania na rzecz przejęcia budynku, w którym działa szkoła, od Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Działania te podjęło MKiDN, któremu podlegają szkoły muzyczne. Zgromadzenie sióstr boromeuszek zgodziło się sprzedać obiekt.

Do końca lat 90. w gmachu dzierżawionym od zakonu mieścił się szpital miejski. Jego późniejsza adaptacja na potrzeby szkoły muzycznej trwała od 2001 r. do 2003 r. i kosztowała 12 mln zł (700 tys. zł dotacji z ministerstwa oraz 11,3 mln zł z budżetu Rybnika).

W efekcie siedziba szkoły stała się jednym z nowocześniejszych tego typu obiektów w kraju. W budynku znajduje się m.in. ponad 50 sal indywidualnych, sala koncertowa na 250 osób oraz sala kameralna na 100 miejsc.(PAP)