Jak powiedział burmistrz Ożarowa Marcin Majcher, inwestycja będzie dotyczyła osiedla, na którym mieszka 3,7 tys. mieszkańców. Jego budowa rozpoczęła się w 1973 roku w okresie dynamicznego rozwoju miasta w związku z powstaniem cementowni.

Zdaniem Majchera, inwestycje wymusił m.in. fatalny stan podziemnej infrastruktury na osiedlu. „Powstawało ono etapami, nie zawsze przemyślane były średnice sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, rodzaje zastosowanych materiałów. Z czasem pojawiały się częste awarie tych instalacji i musimy je odbudować” – wyjaśnił burmistrz. Oprócz wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej projekt rewitalizacji zakłada modernizację placu zabaw dla dzieci oraz budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni. Swój wygląd zmienią także ulice, chodniki i parkingi. W kilku miejscach zainstalowane będzie nowe oświetlenie.

Jak wyjaśnił burmistrz, prace budowlane ruszą w najbliższych dniach. „Zakładamy, że do końca roku projekt zostanie zrealizowany w 60 proc. Całość ma zakończyć się do czerwca 2015 roku” – dodał.

Gmina liczy, że inwestycja zrealizowana będzie przy 60-proc. wsparciu z funduszy unijnych. „Z oszczędności uzyskaliśmy 3,7 mln zł, ale liczymy, że uda się do końca roku podpisać dodatkową umowę” – powiedział Majcher.

Miasto Ożarów położone jest w północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego w powiecie opatowskim. Zamieszkuje je 4,6 tys. mieszkańców. (PAP)