Jak wynika z informacji rudzkiego magistratu, przyjęty na ostatniej sesji rady miasta plan rozwoju infrastruktury wodno–kanalizacyjnej tamtejszego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zakłada budowę i przebudowę w latach 2017–2019 łącznie 10,8 km sieci kanalizacyjnej i 8,1 km sieci wodociągowej.

„Chcemy uzbrajać tereny przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe. Dodatkowo w miejscach, gdzie w ostatnim czasie powstały nowe zabudowania i rozwija się mieszkalnictwo, będziemy budować i rozwijać sieć kanalizacyjną” – zapowiedział cytowany w komunikacie prezes rudzkiego PWiK Grzegorz Rybka.

Inwestycje mają być realizowane również tam, gdzie obecnie gospodarka ściekowa wykorzystuje zbiorniki bezodpływowe. Oprócz budowy nowej infrastruktury przeprowadzone zostaną remonty tej istniejącej, m.in. zniszczonej przez eksploatację górniczą.

W przyszłym roku największe inwestycje kanalizacyjne obejmą budowę blisko 1,5 km sieci przy ul. Ks. Niedzieli w Bielszowicach (od ul. Górnej do ul. Zajęczej) oraz 1,3 km kanalizacji w rejonie pobliskich ulic Kingi i Na Piaski. Kanalizacja będzie też budowana m.in. przy ul. Pawłowskiej, Zielonej, Partyzantów, Poziomkowej, Kwiatowej.

Ponadto w 2017 r. przebudowany ma zostać wodociąg w rejonie Al. Dworcowej, Tunkla, Zjednoczenia, przy ul. Mazurskiej, Kwiatowej i Dworaka. Wykonana zostanie nowa sieć wodociągowa od ul. Kingi 24 do ul. Na Piaski 79. Przygotowane mają zostać projekty modernizacji sieci m.in. przy ul. Żeleńskiego, Mikołowskiej, Szczudlaka, Studziennej i Modrzejewskiej.

Inwestycje umieszczone w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017–2019” rudzkiego PWiK mają być realizowane ze środków własnych przedsiębiorstwa, m.in. z wypracowanych zysków oraz środków zewnętrznych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Należące do rudzkiego samorządu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej dostarcza wodę poprzez sieć wodociągową o długości 439,9 km, a odbiera ścieki siecią liczącą 313,8 km. Rudzkie PWiK korzysta obecnie z 6 pompowni wody, 42 przepompowni ścieków oraz 3 oczyszczalni: Halemba Centrum, Barbara i Orzegów.(PAP)