Jak podkreśliła prezydent, podpisane listy intencyjne są bardzo ważnym elementem realizacji projektu rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi. "Będzie to rewitalizacja kwartałowa, które obejmie nie tylko pojedyncze budynki, ale całą przestrzeń miejską, łącznie z pasami drogowymi, terenami wspólnymi, z przestrzeniami publicznymi. Dlatego tak ważne jest, abyśmy już na etapie planowania, jak ma wyglądać inwestycja, planowania funkcji i przestrzeni, mieli sprecyzowane również kwestie związane z zapotrzebowaniem na poszczególne media i żebyśmy wspólnie z tymi mediami mogli inwestycję przygotowywać" - wyjaśniła.

Zdanowska zaznaczyła, że rewitalizacja ma na celu także "utechnicznienie" obszaru Śródmieścia Łodzi, szczególne w zakresie dostępu do mediów. Przypomniała, że zaplanowane do rewitalizacji obszary są w wielu przypadkach mocno zdegradowane i przy planowanej odnowie oraz rozbudowie będą potrzebowały nowych mediów.

Dla władz miasta głównym celem porozumienia z gestorami sieci jest kreowanie infrastruktury technicznej Łodzi – dróg oraz instalacji podziemnych, które pod nimi przebiegają. Ma to zapobiec sytuacjom, gdy po zakończeniu prac drogowych przez jednostki miejskie gestorzy niszczą nawierzchnię, modernizując bądź dobudowując sieci techniczne.

"Porozumienie z gestorami jest istotne z punktu widzenia ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców centrum, bo przecież ilość spalanego w piecach węgla czy innych półproduktów używanych do ogrzewania mieszkań powoduje, iż zanieczyszczenie powietrza w centrum jest zniechęcającym do mieszkania w Śródmieściu czynnikiem" - podkreśliła Zdanowska.

Dyrektor generalny Oddziału Łódź-Miasto PGE Dystrybucja SA Stanisław Łęski zaznaczył, że przy okazji rewitalizacji kwartałów spółka będzie chciała wymienić instalacje w Śródmieściu w taki sposób, aby zasilanie i dostęp do energii były niezawodne, bez przerw i o stosownych parametrach. "Będziemy starali się tak dopasować przepustowość naszych linii, aby nie było problemów z osiągnięciem mocy zamówionych przez mieszkańców i firmy działające na tym terenie" - dodał.

Dla wszystkich rewitalizowanych kwartałów przygotowywane są plany zapotrzebowania na ciepło. Zdaniem dyrektora handlowego Veolia SA Sławomira Jankowskiego, spółka zbuduje w układzie drogowym centrum sieci ciepłownicze, do których będzie można podłączyć także obiekty, które obecnie nie mają żadnego zasilania w ciepło. "Nasze źródła ciepła dostosowywane są do europejskich norm środowiskowych, wszystkie współczynniki będą kilkakrotnie zmniejszone. To może pozwoli nam wyjść z trójki: Kraków, Łódź, Śląsk, gdzie normy przekroczenia emisji pyłów są najwyższe" - powiedział.
Zgodnie z podpisanymi dokumentami, PGE zobowiązuje się do zapewnienia wystarczającego zaopatrzenia w moc i energię odpowiednią dla inwestycji planowanych w ramach rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi. PGE ma dokonać inwentaryzacji i oceny stanu technicznego sieci elektrycznych w kontekście przeprowadzenia działań i planów rewitalizacyjnych. PSG deklaruje przebudowę sieci gazowej – a w przypadku zawarcia umowy o przyłączenie obiektu, który znajduje się na obszarze objętym rewitalizacją - także budowę nowej sieci.

Veolia ma zagwarantować podłączenie budynków znajdujących się na terenie strefy wielkomiejskiej do sieci ciepła systemowego, co zapewni mieszkańcom dostęp zarówno do ciepłej wody bieżącej, jak i ogrzewania – które z kolei zmniejszy emisję tlenków węgla oraz pyłów do atmosfery.

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi ma obejmować kwartały Śródmieścia o łącznej powierzchni ponad 70 ha. Prace budowlane i remontowe na tych terenach są skoordynowane z działaniami, których celem ma być rewitalizacja społeczna najbardziej zaniedbanych obszarów.(PAP)