Najwięcej wniosków o upadłość trafiło do sądów okręgowych w woj. mazowieckim - 1073, dolnośląskim - 591, śląskim - 565, małopolskim - 435 i wielkopolskim - 424.
Autorzy raportu prognozują, że przy założeniu stopniowego i stabilnego wzrostu polskiej gospodarki w tym roku, liczba upadłości firm spadnie o 6-8 proc. w porównaniu z 2013 r. Dodają, że będzie to szczególnie widoczne w drugiej połowie roku, ponieważ poprawa wskaźników gospodarczych działa z pewnym opóźnieniem na sytuację przedsiębiorstw.
"Szacujemy, że poziom realnego wzrostu PKB, przy którym liczba upadłości przedsiębiorstw ulega stabilizacji, wynosi około 2 proc." - podkreślił cytowany w raporcie główny ekonomista Coface w Polsce Grzegorz Sielewicz.
Spośród 4 tys. 634 rozpatrzonych wniosków sądy wydały w ubiegłym roku postanowienia o upadłości 926 przedsiębiorstw. 748 tych spraw zakończyło się ogłoszeniem upadłości w celu likwidacji majątku dłużnika, a 178 – upadłością z możliwością zawarcia układu.
"Należy zwrócić uwagę na liczbę wniosków oddalonych ze względu na brak majątku na pokrycie kosztów postępowania sądowego. 1 tys. 165 takich decyzji trzeba traktować jako potwierdzenie faktycznego bankructwa kolejnych (poza ogłoszonymi upadłościami) firm, których sytuacja była tak zła, że nie pozwalała na przeprowadzenie postępowania upadłościowego" - podkreślono w raporcie Coface.