Gminy i powiaty starające się o dofinansowanie inwestycji z budżetu państwa powinny przedstawić dokumentację techniczną i niezbędne pozwolenia na budowę oraz muszą być zarządcą drogi na wszystkich odcinkach objętych pracami - poinformował w piątkowym komunikacie urząd.

Wnioski będą oceniane m.in. pod kątem wpływu inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i tego, czy droga została zniszczona w wyniku klęsk żywiołowych. Listy rankingowe mają być ogłoszone do 31 października. Samorządy, które otrzymają dofinansowanie będą musiały zrealizować zadanie w 2013 r.

Jak poinformował urząd, wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pod banerem Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych oraz na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. "Dokumenty należy składać do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w pokoju 638 w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim lub przesłać pocztą na adres urzędu. Decyduje data wpływu wniosku do urzędu. Wszystkie wnioski, które wpłyną do urzędu po terminie nie będą rozpatrywane" - poinformowano.

W tym roku w ramach programu przebudowy dróg lokalnych w województwie mazowieckim jest realizowanych 30 inwestycji o łącznej wartości ponad 19 mln zł (9,9 mln zł na zadania powiatowe i 9,3 mln zł na zadania gminne). Dzięki dotacji z budżetu państwa do końca br. możliwe będzie przeprowadzenie prac na 87 km dróg Mazowsza.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Rozwój – Dostępność jest kontynuacją rządowego programu realizowanego w latach 2008–2011. Program ten zaproponowano wcześniej na trzy lata - od 2009 r. do 2011 r. - przez ówczesnego szefa MSWiA Grzegorza Schetynę; stąd drogi wybudowane i przebudowane w ramach programu potocznie nazywane są "schetynówkami". Co roku z budżetu państwa na budowę lub przebudowę dróg lokalnych rząd przeznaczał około 1 mld zł, a drugie tyle dokładały samorządy. Celem programu była taka przebudowa, budowa lub remonty ważnych odcinków dróg lokalnych, by zostały one połączone z siecią dróg wojewódzkich i krajowych.

We wrześniu 2011 r. rząd zdecydował o kontynuowaniu programu. Zgodnie z nowym programem, w 2012 r. rząd ma przekazać samorządom na realizację zadań drogowych 200 mln zł, w latach 2013-2015 - 3 mld zł - po miliardzie w każdym roku - co oznacza łączne dofinansowanie na poziomie 3,2 mld zł. Inwestycje drogowe realizowane w ramach programu w latach 2012–2015 są finansowane w proporcjach: 30 proc. ze środków budżetowych i 70 proc. własnych samorządów. (PAP)

her/ amac/