Wartość przedsięwzięcia przekracza 17,4 mln zł. Inwestycja dotyczy budowy, rozbudowy lub modernizacji trasy o łącznej długości blisko 3 km. Wykonawcą jest spółka Strabag.

 

Nowa droga powiatowa połączy północną część miasta z drogą ekspresową, ma też zapewnić korzystny dojazd do istniejących i planowanych terenów inwestycyjnych.

Umowy ws. realizacji inwestycji podpisali w czwartek: prezydent Leszna, starosta leszczyński i burmistrzowie Lipna i Święciechowy.

Prezydent Leszna Łukasz Borowiak powiedział, że nowa trasa powinna być gotowa latem przyszłego roku.

"To ważna inwestycja z punktu widzenia trwającej budowy S5, oraz przebudowy linii kolejowej E59 na odcinku leszczyńskim. Musimy skorelować naszą budowę z GDDKiA, oraz z PKP PLK, żeby ten przejazd był wykonany w odpowiednim czasie – tempo będzie musiało być zawrotne. Ta inwestycja ma też związek z powstaniem kolejnych stref inwestycyjnych w podleszczyńskich gminach" – powiedział.

Zadanie zostało podzielone na dwie części: jedna obejmuje wykonanie robót budowlanych w granicach Leszna, druga - wykonanie inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj" na terenie gminy Lipno i gminy Święciechowa.

Miasto Leszno w partnerstwie z powiatem leszczyńskim, oraz gminami Lipno i Święciechowa uzyskało na realizację projektu "Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław" 12,1 mln zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny

edytor: Anna Mackiewicz