Jak poinformował burmistrz Jasła (Podkarpackie) Andrzej Czernecki, podpisana została już umowa na zaprojektowanie i montaż instalacji solarnych.

„Projekt realizować będzie konsorcjum firm: Wiktor z Radomska, Eco-Team i Przemysłówka – obie z Częstochowy” - dodał Czernecki, który jest też przewodniczącym Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

W ramach projektu, który będzie realizowany na terenie 20 gmin zrzeszonych w Związku instalacje kolektorów słonecznych pojawią się na ponad stu obiektach użyteczności publicznej oraz na ponad 4,2 tys. domach prywatnych. Natomiast na czterech obiektach sportowych zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Wkrótce mają rozpocząć się prace projektowe, a pierwsze kolektory słoneczne pojawią się na prywatnych domach prawdopodobnie w czerwcu br. Ostatecznie cały projekt ma zakończyć się w 2016 roku.

Tylko w samym Jaśle instalacje kolektorów słonecznych zamontowane zostaną na pięciu obiektach użyteczności publicznej oraz na 535 domach prywatnych. Instalacje fotowoltaiczne pojawią się na dwóch obiektach sportowych: krytej pływalni oraz basenie otwartym.

W sumie powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych wyniesie ponad 22,6 tys. m kw., a zainstalowanych systemów fotowoltaicznych - 2,5 tys. m kw.

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się emisja zanieczyszczeń, w tym m.in. CO2 o ponad 5,5 tys. ton rocznie. Jednym z celów jest również wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” jest dofinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. To jeden z największych projektów realizowanych dzięki dotacji szwajcarskiego programu.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki powstał w 1998 r. Jego głównym zadaniem jest poprawa czystości wody dla całej zlewni rzeki Wisłoki (liczy ponad 4 tys. km kw. i jest zamieszkała przez prawie 612 tys. mieszkańców).

Wisłoka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. (PAP)