"Projekt ma na celu przedłużenie o pięć lat możliwości dokonania na preferencyjnych warunkach jednorazowej spłaty zadłużenia mieszkań spółdzielczych, wobec których stosowana jest pomoc państwa w spłacie długoterminowych kredytów mieszkaniowych" - powiedział wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Piotr Styczeń.
Dodał, że możliwość jednorazowej spłaty zadłużenia na preferencyjnych warunkach kończy się w 2012 r. Nowelizacja ma wydłużyć ten okres.
Chodzi o kredyty zaciągnięte przez spółdzielnie mieszkaniowe do końca maja 1992 r. na budowę mieszkań spółdzielczych lokatorskich. Zadłużonych w ten sposób lokali spółdzielczych jest jeszcze, według szacunków resortu, ok. 73 tysięcy.
"Liczymy na to, że dzięki nowelizacji nastąpi wyraźny spadek liczby zadłużonych mieszkań, wobec których stosowana jest pomoc państwa, a także uzyskanie dodatkowych wpływów budżetowych z jednorazowych spłat zadłużenia" - powiedział Styczeń.
Dodał, że powinno to uporządkować sytuację mieszkaniową spółdzielców, którzy - dzięki temu - będą mogli m.in. swobodnie dysponować swoimi lokalami, w tym także sprzedawać je na wolnym rynku.
Preferencyjne warunki spłaty kredytów polegają m.in. na pokryciu przez budżet znacznej części odsetek skapitalizowanych i odsetek przejściowo wykupionych przez państwo.
Projektem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Rada Ministrów ma zająć się we wtorek. Projekt nowelizacji przygotował resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.(PAP)