Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podał w poniedziałkowym komunikacie, że nabór wniosków prowadzony będzie od 2 maja do 15 grudnia br.

Jak wyjaśniono, pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na budowę systemu selektywnej zbiórki, instalacji gospodarowania odpadami, czy modernizację stacji demontażu pojazdów.

W przypadku selektywnej zbiórki o finansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i związki oraz przedsiębiorcy, poza bankami żywności. Wparcie można otrzymać na budowę tzw. PSZOK-ów, czyli punktów selektywnej zbiórki odpadów, systemu selektywnej zbiórki. W tej części Fundusz oferuje wyłącznie pożyczki.

Jeśli chodzi o instalacje służące zagospodarowywaniu odpadów, pieniądze będzie można uzyskać np. na budowę nowych, modernizację, czy rozbudowę RIPOK-ów, czyli regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, oraz na ponadregionalne instalacje do przeróbki śmieci.

Fundusz wesprze ponadto modernizację stacji demontażu pojazdów. W tym przypadku pomoc adresowana jest wyłącznie do tych firm, które prowadzą takie przedsięwzięcia. NFOŚiGW wyjaśnił, że wsparcie będzie można uzyskać na zakup nowych maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Ubiegły rok był ostatnim rokiem udzielania przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu dopłat do tych stacji. Począwszy od 2017 r. możliwe jest jedynie wsparcie gmin oraz powiatów, które przekazały do demontażu zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji. Składanie wniosków przez gminy i powiaty na dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w ramach ogłoszonego naboru, możliwe jest do 31 lipca br. (PAP)