"Chcemy doceniać osoby, które podejmują starania na rzecz zachowania naszego dziedzictwa kulturowego. Z jednej strony mamy kategorię wykonawca, ponieważ dbałość o to dziedzictwo wymaga profesjonalizmu, znakomitych konserwatorów; by mogli się oni wykazać potrzebni są także inwestorzy, stąd druga kategoria" - wyjaśnił w piątek członek zarządu województwa śląskiego, historyk sztuki dr Jerzy Gorzelik.

Konserwator i rzeczoznawca o specjalności rzeźba kamienna i detal architektoniczny Janusz Dorau został doceniony za całokształt swojej pracy. W ostatnich latach zrealizował szereg istotnych prac konserwatorskich na terenie kraju, m.in. w Strzelnie, Łomży, Kłodzku, Gdańsku, Lublinie oraz w województwie śląskim. W 2002 roku otrzymał wyróżnienie I stopnia w konkursie "Renowacje 2002" za konserwację figury św. Barbary oraz fasady kamienicy w Siemianowicach Śląskich.

Za dokonania związane z rewitalizacją obiektów poprzemysłowych został nagrodzony dr Zbigniew Barecki, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Górniczego Demex - od lat prowadzącego działalność związaną z ratowaniem, konserwacją i rewitalizacją dziedzictwa poprzemysłowego regionu. "Obiektów poprzemysłowych jest szczególnie wiele na naszym terenie i one są pewnym wyróżnikiem naszego pejzażu" - mówił Gorzelik.

"Nasze działania dotyczą ratowania i ochrony dziedzictwa pogórniczego. Udało się ochronić przed likwidacją założenie dawnej kopalni +Ludwik+ w Zabrzu" - powiedział dziennikarzom Barecki. Wśród uratowanych obiektów znalazły się m.in. dawna cechownia czy zbudowany w latach 1915-1924 Dom Kawalera, który pełnił m.in. funkcję hotelu robotniczego. Barecki jest także realizatorem projektu modernizacji i rewitalizacji Szybu "Maciej" w dawnej Kopalni Węgla Kamiennego "Concordia" w Zabrzu.

Była to trzecia edycja nagród przyznawanych przez Marszałka Województwa Śląskiego za osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków. Laureaci otrzymują po 5 tys. zł.
W ubiegłym roku nagrodę w kategorii inwestor otrzymał Andrzej Sośnierz - prezes Fundacji Zamek Chudów, założonej w 1995 roku dla ratowania ruin zamku w Chudowie koło Gliwic; w kategorii wykonawca laureatem została Renata Dubiel-Białas - konserwator dzieł sztuki, rzeczoznawca w dziedzinie konserwacji malarstwa i rzeźby.