Jak poinformowało ministerstwo, na terenach dotkniętych kataklizmem Lasy Państwowe cały czas pracują nad udrożnieniem dróg publicznych i wewnętrznych, a także nad udostępnieniem terenów pod liniami energetycznymi.

Resort zaznaczył, że ze względów bezpieczeństwa w wielu nadleśnictwach został wprowadzony tzw. stan siły wyższej o zasięgu ponadlokalnym. Zgodnie z nim na terenach leśnych dotkniętych nawałnicami obowiązuje zakaz wstępu. Mapa nadleśnictw, gdzie obowiązują zakazy wstępu do lasu, jest na bieżąco aktualizowana.

Ministerstwo przypomniało, że ucierpiały również lasy będące w zarządzie parków narodowych, przede wszystkim te położone na terenie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Szacuje się, że ok. 20 proc. parku (ok. 700 ha) zostało dotknięte nawałnicą. W związku ze szkodami na terenie całego Parku wprowadzony został do odwołania zakaz wstępu do lasu - podkreślił resort środowiska.

MŚ podało też, że w nadleśnictwach, na terenie których wystąpiły znaczne szkody, powołane zostały zespoły kryzysowe, które zajmują się organizacją i koordynacją działań zmierzających m.in. do uprzątnięcia powalonych drzew z dróg leśnych, przeprowadzeniem dokładnej inwentaryzacji szkód, a następnie przystąpią do odnawiania zniszczonych drzewostanów.

Resort podkreślił, że IMGW na bieżąco monitoruje sytuację hydrologiczno-meteorologiczną, wydając ostrzeżenia i komunikaty, które są przekazywane do jednostek zarządzania kryzysowego na szczeblu wojewódzkim.

Zgodnie z informacjami MŚ, RZGW Gdańsk kontynuuje prace dotyczące oczyszczania rzeki Brdy. Dotychczas udrożniono koryto rzeki Brdy od miejscowości Woziwoda do miejscowości Zapędowo. Ponadto monitorowany jest poziom wody na zaporze Mylof, tak aby nie dopuścić do gwałtownego upustu wody, co mogłoby niebezpiecznie poruszyć znajdujące się w rzece pnie.

 (PAP)