W marcu dotacje z programu otrzymało 51 samorządów, na realizację 55 zadań.

Dzięki oszczędnościom poprzetargowym, dofinansowanie otrzymały kolejne trzy samorządy – gmina Piszczac, gmina Adamów oraz powiat rycki – które będą remontować prawie 12 km dróg powiatowych oraz 3,7 km dróg gminnych. Łączna wartość tych inwestycji to blisko 6,9 mln zł, a dotacja z programu stanowi prawie 2,2 mln zł.

Ponad 1 mln zł dofinansowania otrzymała gmina Adamów na przebudowę ok. 3,3 km drogi gminnej między miejscowościami Rachodoszcze i Feliksówka.

Wójt gminy Adamów Dariusz Szykuła, który odebrał w środę umowę na dofinansowanie inwestycji, podkreślił, że droga ta łączy się z drogami powiatowymi i stanowi ważny szlak komunikacyjny w tym regionie, bywa też wykorzystywana jako objazd, jeśli dojdzie do wypadków drogowych.

„Ta droga jest teraz w złym stanie. Dzięki inwestycji poprawi się komunikacja i bezpieczeństwo, ale też dostępność i atrakcyjność tych terenów dla turystów” - zaznaczył wójt Adamowa.

Gmina Piszczac otrzymała ponad 187 tys. zł dotacji na budowę ul. Sportowej w Piszczacu. „To niewielki odcinek, niespełna 0,5 km, ale dla nas bardzo znaczący, bo stanowi kolejny etap takiej małej obwodnicy w miejscowości Piszcac, który trochę odciąży ruch w centrum” – powiedział wójt gminy Piszczac Kamil Kożuchowski.

Gmina ta po raz pierwszy uzyskała dofinansowanie z programu. „Składane były wcześniej wnioski, ale chyba brakowało szczęścia” – zaznaczył Kożuchowski.

W marcu dofinansowanie inwestycji z Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych otrzymało 51 samorządów w woj. lubelskim, na realizację 55 zdań, z których 15 dotyczy dróg powiatowych o długości 98,3 km, a 40 - dróg gminnych długich na 52,3 km. Koszt realizacji tych inwestycji szacowano na blisko 129 mln zł. Dotacja z budżetu państwa stanowiła 46,85 proc. kosztów, natomiast udział własny jednostek samorządu terytorialnego - 53,15 proc.

Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz
Patrycja Antoniak, Maksymilian Cherka, Filip Elżanowski, Krzysztof Andrzej Wąsowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Samorządowcy podkreślają, że potrzeby remontowe dróg są ogromne, wielokrotnie większe niż dostępne środki w programie. Do wojewody wpłynęło w tegorocznej edycji programu 120 wniosków od samorządów o dofinansowanie remontu dróg.

W ub. roku w województwie lubelskim dotacje otrzymało 50 samorządów na realizację 51 zadań obejmujących przebudowę i modernizację 225 km dróg. Koszt tych inwestycji wyniósł ok. 129 mln zł, a dotacja z budżetu państwa - ok. 60 mln zł.

W programie rozwoju dróg gminnych i powiatowych dofinansowanie z budżetu państwa dla samorządu może pokryć maksymalnie 50 proc. kosztów, ale kwota dotacji nie może przekraczać 3 mln zł. Zadanie musi zostać ukończone w roku, w którym dotacja została udzielona.

W latach 2016-2019 w skali kraju przewidziano dofinansowanie lokalnych inwestycji drogowych 4 mld zł (odpowiednio w kolejnych latach: 800 mln zł, 1 mld zł, 1,1 mld zł i 1,1 mld zł). To ma pozwolić na budowę, przebudowę i remonty ok. 2,2 tys. km dróg powiatowych i gminnych rocznie.

W każdym roku gmina (w tym miasto na prawach powiatu) może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, natomiast powiat może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań. (PAP)