Chodzi o wybudowany przez spółkę Górnośląski Park Przemysłowy (GPP) biurowiec, nazwany imieniem urodzonej w Katowicach noblistki Marii Goeppert-Mayer. W budynku zastosowano innowacyjny system trigeneracji, polegający na jednoczesnej produkcji energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej. Do ich wytworzenia stosowane są dwa główne urządzenie – moduł kogeneracyjny oraz agregat wody lodowej.

W budynku "Goeppert-Mayer" system ten jest głównym źródłem energii cieplnej i chłodniczej. Zaletami zastosowania trigeneracji jest m.in. ograniczenie strat związanych z transportem nośników energii, oszczędność jej zużycia oraz niska emisja zanieczyszczń. Zainstalowany w budynku system może wyprodukować rocznie pona

d tysiąc megawatogodzin prądu, co w pełni zaspokaja potrzeby obiektu.
BREEAM (ang. Building Research Establishment Environmental Assessment Method) to wywodzący się z Wielkiej Brytanii międzynarodowy system oceny budynków zrównoważonych. Katowicki biurowiec to jeden z pierwszych w Europie obiektów posiadających wysoką ocenę w tym zakresie w sektorze biurowym.

W biurowcu zamontowano też system odzysku ciepła, zaawansowany system fasad, belki grzewczo-chłodzące, centralne nawilżanie pomieszczeń, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, światłowodowe przyłącza do sieci teleinformatycznych oraz wiele innych energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań. Dają one komfort pracy oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Jak podał we wtorek inwestor, półroczna analiza działania budynku potwierdza założenia, że zużycie energii jest w nim o około połowę niższe, niż w typowych biurowcach tej klasy. Prognozowane zapotrzebowanie całościowe na energię pierwotną w budynku to poniżej 100 kilowatogodzin na metr kw. rocznie, wobec 260 kilowatogodzin w tradycyjnych biurowcach. W efekcie łączne miesięczne koszty mediów (ogrzewanie, chłodzenie, woda, prąd i wentylacja) to ok. 1 euro na metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni, przy pracy na jedną zmianę. Niemal cała powierzchnia biurowa budynku została już wynajęta.

Górnośląski Park Przemysłowy przystąpił do budowy kolejnych inteligentnych, energooszczędnych budynków biurowych, w ramach katowickiego kompleksu GPP Business Park. Obiekty zostaną oddane do użytku w przyszłym roku. Jako patronów zyskają kolejnych śląskich noblistów: Otto Sterna i Kurta Aldera - uznanych naukowców z dziedzin nauk ścisłych, fizyki i chemii.

Przedstawiciele GPP podkreślają, że dzisiaj to nie przemysł czy transport, ale właśnie budynki, odpowiadają za najwyższe zużycie energii – przypada na nie ok. 40 proc. całkowitego końcowego zużycia energii w UE. Budynki odpowiadają też za dużą część emisji CO2 do atmosfery.

"W tym kontekście rośnie potrzeba większej świadomości projektantów, konstruktorów i decydentów, aby w nowych projektach podnieść efektywność energetyczną budynków. Szacuje się, że zaniedbania w zakresie efektywności energetycznej kosztują kraje członkowskie Unii ok. 270 mld euro rocznie" - wskazał prezes GPP Mirosław Czarnik.

Unia Europejska postawiła sobie za cel obniżenie zużycia energii w budynkach. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2010 r. zobowiązano kraje członkowskie do budowy od 2021 r. budynków o niemal zerowym zużyciu energii.