Jak poinformowała spółka komunalna ProNatura, Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała ponad sto odwołań wniesionych przez firmy zainteresowane udziałem w przetargu. Za zasadne uznano dziesięć zarzutów, "dotyczących głównie wzoru umowy z przyszłym wykonawcą inwestycji".

"Biorąc pod uwagę bilans uwzględnionych zarzutów oraz ich wagę, nie można mówić o przegranej (...) Ze wstępnych informacji wynika, że będziemy musieli dokonać jedynie drobnych, nielicznych korekt w dokumentacji. Najważniejsze jest to, że inwestycja będzie kontynuowana, bowiem kluczowe zarzuty, które mogłyby zagrozić terminowej realizacji i rozliczeniu inwestycji z funduszy unijnych, nie zostały uwzględnione przez KIO" - podkreślił Marcin Janczylik, rzecznik spółki ProNatura.

Jak zaznaczył, KIO uznała za nieuzasadnione kwestionowanie narzuconego czasu na zaprojektowanie i wybudowanie spalarni przez wyłonionego w przetargu wykonawcę. "Po orzeczeniu KIO okres ten nie zmienił się i (...) wynosi 1100 dni od dnia podpisania umowy" - dodał.

Bydgoska spalarnia ma powstać do końca 2015 r. Rocznie zamieniać będzie w energię ok. 180 tys. ton odpadów z Bydgoszczy, Torunia oraz z gmin powiatów bydgoskiego i toruńskiego. Blisko 330 mln zł na realizację inwestycji pochodzi ze środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Budowa spalarni ma być jedną z największych inwestycji w regionie kujawsko-pomorskim. Zakład ma powstać na terenie Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Dzięki inwestycji dwa największe miasta regionu kujawsko-pomorskiego oraz sąsiadujące z nimi gminy mają zyskać wspólny system gospodarki odpadami, zgodny z wymogami UE. (PAP)

olz/ amac/