W okresie dziewięciu miesięcy 2016 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 154349 mieszkań, tj. o 11,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 14,8 proc.) - dodaje GUS.

Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 133089, tj. o 3,9 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 11,8 proc.) - informuje.

"Największy udział (49,3 proc.) w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. oddali do użytkowania 55400 mieszkań, tj. o 4,1 proc. mniej niż przed rokiem (wobec wzrostu w ub. roku o 4.3 proc.). W tej grupie inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym – do 74227 mieszkań, tj. o 10,9 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 13,6 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 66752 mieszkań, tj. o 6,2 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 2,9 proc.)" - czytamy w komunikacie GUS.

Deweloperzy w okresie dziewięciu miesięcy 2016 r. oddali do użytkowania 53379 mieszkań (co stanowiło 47,5 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 32,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r., kiedy notowano wzrost o 2,8 proc. - zaznacza urząd. Uzyskali oni pozwolenia na budowę 75729 mieszkań, tj. o 10,2 proc. więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 17,1 proc.), natomiast rozpoczęli budowę 63099 mieszkań, czyli o 0,5 proc. więcej niż w 2015 (wobec wzrostu przed rokiem o 23,7 proc.).

"Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie dziewięciu miesięcy 2016 r. oddały do użytkowania 1770 mieszkań wobec 1195 mieszkań przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 1731 wobec 925 mieszkań w roku poprzednim. Spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia – do 1024 wobec 1033 mieszkań przed rokiem" - informuje komunikat GUS.

Urząd podaje także, że pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu dziewięciu miesięcy 2016 r. łącznie 1788 mieszkań wobec 1973 mieszkań przed rokiem, z tego w budownictwie komunalnym - 1049 mieszkań wobec 872 przed rokiem, w społecznym czynszowym – 646 mieszkań wobec 800 mieszkań przed rokiem, a w zakładowym – 93 mieszkania wobec 301 przed rokiem. "W ramach tych form budownictwa liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia i których budowę rozpoczęto wzrosła odpowiednio – do 3369 wobec 1425 przed rokiem i do 1507, wobec 1468 w roku poprzednim" - czytamy. (PAP)