Wielkość dopłaty będzie zależeć od tzw. wskaźnika odtworzeniowego, a więc dostępnych danych statystycznych kosztów budowy w danej lokalizacji - zaznaczył wiceminister Artur Soboń z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Będzie też zróżnicowana ze względu na liczbę osób w gospodarstwie domowym, które będzie uprawnione do otrzymywania dopłat – im więcej osób, tym większa dopłata - dodał. 

Resort ocenia, że sposób liczenia dopłaty będzie miał pozytywny wpływ na ceny najmu. "Nie uzależniamy dopłaty od czynszu, tylko od kosztów budowy i powierzchni normatywnej. Nie będziemy też dopłacać do apartamentowców" - powiedział wiceminister Soboń. "Inwestor podpisze umowę z gminą, która wiedząc jakie jest zapotrzebowanie i możliwości płatnicze najemców, będzie preferować inwestycje o czynszach poniżej czynszów rynkowych" - podkreślił.

Dopłaty będą przyznawane na 9 lat. Natomiast spełnienie kryteriów dochodowych przez najemcę będzie weryfikowane co roku. Powyższe oznacza, że jeśli najemca przestanie je spełniać, to dopłaty będą zawieszane.Jeśli jednak sytuacja się zmieni, to będzie mógł ponownie otrzymywać dopłaty. "Przez pierwsze lata najmu stabilizujemy umowę między najemcą i wynajmującym. To powinno zachęcać inwestorów do oferowania dostępnych cenowo mieszkań na wynajem" - tłumaczył Soboń. Natomiast przeciętne koszty budowy będą aktualizowane co pół roku. Dzięki temu każda osoba, która przystąpi do programu będzie wiedziała, o jakie kwoty dopłaty będzie zmniejszony jej czynsz. "To nie będzie zachęcać do podwyżek czynszu, bo wielkość dopłaty nie zależy od tych podwyżek" – zaznaczył.

Kwota dopłaty będzie wyliczona przez gminę z wykorzystaniem danych statystycznych i tzw. powierzchni normatywnej, czyli powierzchni, do której maksymalnie będzie dopłacać państwo – nie większej niż powierzchnia wynajmowanego mieszkania. Dopłata będzie udzielana do 20 metrów kwadratowych w przypadku singla i 15 m kw. na każdą kolejną osobę, nie więcej jednak niż powierzchnia użytkowa mieszkania.

Resort wskazuje, że maksymalna dopłata będzie wynosiła od ok. 100-170 zł w przypadku singli, ok. 170-300 zł w przypadku małżeństw, ok. 240-430 zł w przypadku rodziny 2+1, ok. 300-560 zł w przypadku rodziny 2+2 i ok. 380-690 zł w przypadku rodziny 2+3.
(PAP/DL)