Mosty Katowice zobowiązane są do sporządzenia - oprócz studium - materiałów potrzebnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Uzyskanie przez firmę takiej decyzji przewidziano na październik 2017 r., a zakończenie wszystkich prac określonych w umowie na styczeń 2018 r.

Dyrektor oddziału GDDKiA Mirosław Jagodziński podkreślił, że gotowe jest studium korytarzowe, przedstawiające warianty przebiegu odcinka S10 Bydgoszcz-Toruń.

Wiceprezes spółki Mosty Katowice Czesław Połedniok zaznaczył, że jego firma ma doświadczenie w projektowaniu i budowie autostrad i dróg ekspresowych, m.in. przygotowała studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i dokumentację budowlaną drogi S8 na terenie województwa łódzkiego o długości 104 km.

Podpisanie umowy odbyło się w obecności wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i posłów z regionu, którzy zabiegali o powstanie S10, m.in. prezes okręgu toruńskiego PiS, wiceminister edukacji Marzenny Drab i prezesa okręgu bydgoskiego PiS Tomasza Latosa.

Wykonawca studium S10 został wyłoniony w drugim przetargu. Pierwszy przetarg ogłoszono 22 października 2015 r., ale 5 lutego 2016 r. postępowanie unieważniono, gdyż GDDKiA miała na ten cel 1,051 mln zł, a oferenci zaproponowali ceny do 2,4 mln zł do 6,3 mln zł.

Dowiedz się więcej z książki
Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł


Drugi przetarg ogłoszono 13 sierpnia, po tym jak wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit w Bydgoszczy poinformował o zagwarantowaniu na wykonanie studium 5,37 mln zł i zapewnieniu, że w razie potrzeby kwota zostanie zwiększona. Do przetargu stanęło 10 firm i konsorcjów, które zaproponowały ceny od 4,469 mln zł do 8,034 mln zł. Po rozpatrzeniu wszystkich kryteriów postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Mostów Katowice w wysokości 4,673 mln zł.

Droga S10 między Bydgoszczą i Toruniem będzie miała około 50 km długości, po dwa pasy ruchu w każdą stronę o szerokości 3,5 m oraz pasy awaryjne o szerokości 2,5 m. Pozostawione zostanie miejsce na ewentualne poszerzenie w przyszłości drogi do trzech pasów. Według harmonogramu GDDKiA budowa będzie prowadzona od listopada 2020 r. do października 2022 r.

Inwestycja pozwoli m.in. na szybkie dotarcie z Bydgoszczy do autostrady A1 w Toruniu, a z Torunia do przyszłej S5 i na lotnisko w Bydgoszczy. (PAP)