Komentarz omawia zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność...
23.09.2011
Komentarz przedstawia zagadnienie kontroli i nadzoru samodzielnego publicznego zakładu opieki...
16.09.2011