Liczba miejsc w więziennych szpitalach psychiatrycznych jest niewystarczająca w stosunku do liczby osób, które potrzebują tego rodzaju leczenia – podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. I stwierdza, że nie prowadzi się odpowiednich działań wobec chorych psychicznie sprawców przestępstw.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.03.2019
Opieka zdrowotna
Wprowadzenie nowego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przewiduje projekt rozporządzenia, który 22 marca został skierowany do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zmiana związana jest z wprowadzeniem elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia przez NFZ. Dzięki temu pacjent nie będzie musiał osobiście w oddziale Funduszu potwierdzać zlecenia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.03.2019
Opieka zdrowotna
Zmianę przepisów zmianę zapewniającą pacjentom bezpłatny dostęp do pierwszej kopii dokumentacji medycznej przyjął w czwartek bez poprawek Senat. Chodzi o zmiany związane z dostosowaniem polskich przepisów do RODO.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
22.03.2019
Opieka zdrowotna
Wnioskodawczyni skierowała wniosek o udzielenie informacji publicznej na temat obowiązkowych szczepień. Prawidłowość udzielonych przez organ odpowiedzi została przez nią zakwestionowana. WSA w Łodzi uznał, że wniosek miał być narzędziem do prowadzenia polemiki o zasadności szczepień dzieci w Polsce i oddalił skargę.
Dorian Lesner
22.03.2019
Opieka zdrowotna
Od 1 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się obowiązek raportowania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) obrotu produktami leczniczymi. Taki obowiązek będzie dotyczył podmiotów odpowiedzialnych, wytwórców, hurtowni farmaceutycznych, aptek i punktów aptecznych oraz działów farmacji szpitalnej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.03.2019
Farmacja
Na leczenie zębów dzieci i dorosłych Narodowy Fundusz Zdrowia w tym roku wyda tylko 1,8 mld zł, co stanowi zaledwie 14 proc. pieniędzy, które jako społeczeństwo przeznaczamy na leczenie zębów. Cały rynek stomatologiczny w Polsce szacowany jest na 12 mld zł. Resztę dokładamy z własnych kieszeni.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.03.2019
Opieka zdrowotna
W okolicach największych szpitali w polskich miastach pojawiły się billboardy z apelem OZZL: "Pacjenci w kolejkach i lekarze na dyżurach umierają. Rządzący opamiętajcie się". Zarząd OZZL zapowiada, że w czerwcu planują manifestację, później będą ograniczać zatrudnienie do jednego etatu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.03.2019
Opieka zdrowotna
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w aptece zawsze musi być obecny farmaceuta z uprawnieniami kierownika. To precedens, bo do tej pory inaczej interpretowano przepisy. Gdyby nagle zaczęto je tak restrykcyjnie stosować, ok. 5 tys. aptek zostałoby zamkniętych z powodu braku obsady farmaceutów z odpowiednimi uprawnieniami.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
21.03.2019
Prawo gospodarcze Farmacja
Gminy będą miały szanse na zwiększenie godzin usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych. W 2019 roku rząd przeznaczył 60 mln zł na wsparcie w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Katarzyna Kubicka-Żach
20.03.2019
Pomoc społeczna
Rzecznik Praw Pacjenta, który może brać udział w postępowaniach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta, wniósł pozew o zapłatę na rzecz pacjentki zadośćuczynienia w kwocie 350 tys. zł z tytułu zawinionego naruszenia jej praw do udzielanych z należytą starannością świadczeń zdrowotnych związanych z porodem oraz do informacji o stanie zdrowia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.03.2019
Opieka zdrowotna
Od 1 marca br. zawodnicy-amatorzy mogą uzyskać zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jednak lekarze rodzinni nie chcą ich wystawiać, bo ich zdaniem przepisy nie dają im do tego odpowiednich uprawnień. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że lekarz poz może, ale nie musi wystawić takie zaświadczenie
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.03.2019
Opieka zdrowotna
Zadłużenie szpitali rośnie coraz szybciej - dotyczy to także należności przeterminowanych, które wzrosły o 180 milionów złotych. Zdaniem ekspertów, to efekt wyższych wynagrodzeń oraz zmiany finansowania wprowadzonej razem z siecią szpitali. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski mówi, że kondycję placówek powinno poprawić podniesienie wycen w internie i chirurgii oraz zwiększenie ryczałtu w szpitalach.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
20.03.2019
Finansowanie zdrowia
Wysokość wynagrodzenia należnego świadczeniodawcy, który zawarł umowę z NFZ za zabiegi ponadlimitowe wykonane w stanie nagłym, ustala się na podstawie umowy, a nie według uzasadnionych kosztów udzielenia niezbędnych świadczeń - taki jest sens uchwały siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.03.2019
Prawo cywilne
Radni sejmiku województwa mazowieckiego zdecydowali o przekazaniu ponad 6,6 mln zł na program wsparcia in vitro. To dobra informacja dla wielu par z Mazowsza, które starają się o dziecko. Chętni będą mogli liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet do 18 tys. zł.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.03.2019
Opieka zdrowotna
Zdaniem prezesa Najwyższej Izby Kontroli opinie Sanepidu w sprawie norm bezpieczeństwa w szpitalach powinny być obowiązkowe, a nie jak obecnie tylko zalecane. A Fundacja My Pacjenci poprosiła Głównego Inspektora Sanitarnego o przekazanie adresów 164 placówek, które nie są przystosowane do wymagań sanitarnych.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
19.03.2019
Opieka zdrowotna
Powód przebył kilka operacji, gdy był dzieckiem. Jego matka nie była jednak należycie informowana o możliwych powikłaniach pooperacyjnych. Doszło do naruszenia praw pacjenta, a to uzasadnia przyznanie znacznego zadośćuczynienia - orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach.
Aleksandra Partyk
19.03.2019
Opieka zdrowotna
Gdyby wcześniej częściowo odmrożono kwotę bazową, to na wynagrodzenia dla pracowników w ochronie zdrowia już od 2019 r. potrzebowalibyśmy ok. 100 mln zł więcej - stwierdził minister zdrowia Łukasz Szumowski. I poinformował, że rozmawia z ministerstwem finansów o rożnych wariantach, m.in.: odmrożeniu kwoty bazowej do 4200 zł od lipca br.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.03.2019
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Minister zdrowia Łukasz Szumowski stwierdził, że NFZ powinien zacząć płacić za to jak pacjent był leczony i jaki jest efekt za rok, 5, 10 lat. - Ta zmiana diametralnie poprawiłaby jakość opieki nad pacjentem  – podkreślił. - Nie ilość, ale jakość świadczeń. Po to, by pacjent miał przeświadczenie, że ktoś czuwa nad efektem krótko i długoterminowym jego leczenia - dodał. 
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
18.03.2019
Finansowanie zdrowia
Liczący około 640 tysięcy mieszkańców Wrocław ma więcej szpitali - 22 plus dwa duże ośrodki medyczne - niż Dania (20), w której mieszka około pięciu milionów potencjalnych pacjentów. Wydawałoby się, że Duńczycy umierają na ulicy, bo nie mają się gdzie leczyć, ale opieka medyczna jest tam lepsza niż w Polsce.
Józef Kielar
18.03.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Podmioty lecznicze, które bezprawnie tytułują się mianem klinik medycyny estetycznej przeprowadzają operacje powiększenia biustu lub inne operacje plastyczne, a nie podpisują z pacjentką nawet umowy na zabieg. Samorząd lekarski próbuje z tym walczyć, ale działania dyscyplinarne podejmuje tylko na podstawie skarg pokrzywdzonych.
Katarzyna Nowosielska
16.03.2019
Opieka zdrowotna
Gminy, które kupiły samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych nie mogą korzystać z kart parkingowych. To poważne utrudnienie dla niepełnosprawnych. Ministerstwo zapowiada analizę przepisów.
Robert Horbaczewski
16.03.2019
Samorząd terytorialny
Nie podjęto żadnych środków dla zapewnienia dostępu do legalnej aborcji w Polsce - podkreśla Komitet i wzywa Polskę do pilnej poprawy prawa. Chodzi m.in. o to - jak informuje - aby polskie szpitale wprowadziły jasne i skuteczne procedury, zapewniające odpowiednią informację kobietom o dostępności zabiegu przerwania ciąży, jeśli lekarz odmawia go ze względu na klauzulę sumienia.
Patrycja Rojek-Socha
15.03.2019
Opieka zdrowotna
Już trafił do Sejmu rządowy projekt zmian w prawie farmaceutycznym, który planuje objęcie kryminalizacją każdy etap procederu polegającego na nielegalnym obrocie produktami leczniczymi. To ma ukrócić wywóz leków za granicę. Mimo kolejnego zaostrzenia przepisów, coraz więcej leków refundowanych brakuje w polskich aptekach.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.03.2019
Opieka zdrowotna
Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał decyzję w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów, w której – jako jedną z nieprawidłowości – stwierdził brak zapewnienia przez szpital odpowiedniej jakości wody. Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w instalacji ciepłej wody stwierdzono obecność bakterii Legionella.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.03.2019
Opieka zdrowotna

Idziesz na operację? Poznaj swoje prawa

Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Według szacunków w Polsce dochodzi do 20 tysięcy błędów medycznych rocznie, a tylko 10 proc. poszkodowanych pacjentów lub ich rodzin kieruje sprawy do sądu, z czego 20 proc. z nich kończy się uwzględnieniem powództwa w całości lub w części - mówi dr Monika Sadowska z Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.03.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Internetowe Konto Pacjenta (IKP) dostępne na pacjent.gov.pl to to rodzaj bramy do cyfrowych usług w ochronie zdrowia. Docelowo, gdy wszystkie placówki będą działały cyfrowo, tu będą się odbywać wszystkie interakcje pacjenta z systemem ochrony zdrowia. Z IKP pacjent może skorzystać w dowolnym miejscu i czasie na komputerze, tablecie lub smarftonie z dostępem do internetu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.03.2019
Opieka zdrowotna
Komisja zdrowia pozytywnie w czwartek zaopiniowała zaproponowane zmiany w planie finansowym NFZ. Chodzi o zwiększenie kosztów świadczeń o 129 mln zł oraz zwiększenie w oddziałach wojewódzkich kosztów świadczeń o 429 mln zł.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
14.03.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
W ciągu ostatniego roku długi szpitali wzrosły o 600 mln zł. Najbardziej - o 107 mln zł – zadłużyły się szpitale z województwa podkarpackiego. Zaledwie o 17 mln zł spadły długi przeterminowane lecznic, których wartość łącznie wynosi już 670 mln zł. Związek Miast Polskich alarmuje, że sytuacja w szpitalach powiatowych jest dramatyczna
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
14.03.2019
Opieka zdrowotna
Dodatkowe 650 mln zł zostanie przeznaczone w tym roku na procedury w internie i chirurgii ogólnej. Wyceny, np. za wycięcie wyrostka lub leczenie zapalenia płac mają wzrosnąć od 5 do 15 proc. Prezes NFZ Andrzej Jacyna zapowiada, że kolejna podwyżka wycen planowana jest w lipcu, wtedy ma podnieść np. ryczałty w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz izbach przyjęć.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
14.03.2019
Finansowanie zdrowia
W leczeniu uzdrowiskowym niektóre zakłady lecznicze wykorzystywały zamiast naturalnych surowców leczniczych produkty, które nimi nie były, tzw. zamienniki. Stosowano je w większości skontrolowanych zakładów w co piątym zabiegu bodźcowym. Najwyższa Izba Kontroli sygnalizuje, że problemem jest przede wszystkim brak standardów stosowania naturalnych surowców leczniczych oraz procedur wykonywania zabiegów z ich wykorzystaniem.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
14.03.2019
Opieka zdrowotna