Opublikowana została nowelizacja zarządzenia ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego w temacie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej. Najważniejsze zmiany dotyczą powołania nowego przewodniczącego zespołu, którym został wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Wiceminister zastąpił w tej funkcji dotychczasową Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Annę Goławską, która z początkiem grudnia odeszła z resortu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

 

Nowy wiceprzewodniczący, zabraknie dyrektorów

Ponadto zmienili się wiceprzewodniczący Zespołu. Stanowiska te obsadzą przedstawiciele Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny (w pierwotnym rozporządzeniu wiceprzewodniczącym był Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia). W Zespole zabraknie reprezentacji dyrektorów poszczególnych departamentów w Ministerstwie Zdrowia, obecni będą jedynie ich przedstawiciele.

Czytaj w LEX: Łokaj Maciej, Zasady wykonywania badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej >

Skład Zespołu

Członkowie nowego Zespołu:

 • przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia,
 • trzech przedstawicieli Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
 • przedstawiciel Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • przedstawiciel Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
 • przedstawiciel Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
 • dwóch przedstawicieli Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych,
 • przedstawiciel Zarządu Związku Pracodawców Opieki Integrowanej Opartej na Wartości,
 • przedstawiciel Związku Medycyny Prywatnej,
 • Konsultant krajowy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej,
 • Konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej,
 • przedstawiciel Zarządu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych,
 • przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego,
 • przedstawiciel Agencji Badań Medycznych.

Prace Zespołu

Głównym zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej, obejmującej promocję zawodu diagnosty laboratoryjnego, usankcjonowanie nowoczesnych rozwiązań diagnostycznych, rozwój kompetencji diagnostów w ramach odwracania piramidy świadczeń zdrowotnych z akcentem na profilaktykę wtórną, a także nowoczesne metody wykrywania nowotworów i chorób cywilizacyjnych.

Prace Zespołu mają trwać maksymalnie do 31 marca br., a po ich zakończeniu jego przewodniczący ma przedłożyć ministrowi zdrowia sprawozdanie z prowadzonej działalności oraz przygotowany projekt strategii rozwoju medycyny laboratoryjnej.