Lekarze apelują, by nie oddawać swoich bliskich na święta do szpitala. Opowiadają, że widzą bulwersujące przypadki, gdy bliscy przywożą rodziców czy dziadków do szpitala przed świętami. - Próbują wmawiać lekarzom, że ich krewny jest w złym stanie zdrowia i wymaga hospitalizacji.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.04.2019
Opieka zdrowotna
W ciągu ostatnich piętnastu lat zmieniło się w Polsce kilkunastu ministrów zdrowia i każdy z nich miał inny pomysł na przeprowadzenie niezbędnych reform w tym sektorze. - W efekcie system jest niespójny, skrajnie niedofinansowany i niewydolny ekonomicznie, a w konsekwencji nieprzyjazny dla pacjenta - mówi dr Mariusz Jędrzejczak, były dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu.
Mariusz Jędrzejczak
15.04.2019
Opieka zdrowotna
Agencja została powołana, ale nie może rozpocząć działalności, bo nie ma pieniędzy. W rezerwie celowej zarezerwowano dla niej na ten rok 50 milionów złotych, na razie nie ma jednak zielonego światła z ministerstwa finansów na wykorzystanie tych środków. Jej szef zapowiada jednak, że w maju wynajmie siedzibę i zacznie rekrutować pracowników.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
15.04.2019
Opieka zdrowotna
Oddziały ginekologiczno-położnicze, na których odbywa się mniej niż 400 porodów rocznie, generują nie tylko długi dla szpitali, ale też stwarzają większe ryzyko popełnienia błędów medycznych. Niestety, samorządy - zwłaszcza przed wyborami - boją się zamykać oddziały, na których poród odbywa się np. raz na kilka dni.
Katarzyna Nowosielska
13.04.2019
Opieka zdrowotna
Senat przyjął w piątek bez poprawek uchwalone przez Sejm zmiany w prawie farmaceutycznym, które przewidują objęcie kryminalizacją każdego etapu procederu polegającego na nielegalnym obrocie produktami leczniczymi. To ma ukrócić nielegalny wywóz leków zagrożonych dostępnością za granicę.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.04.2019
Farmacja
Ministerstwo Zdrowia wydłuży vacatio legis rozporządzenia w sprawie recept do 18 kwietnia 2020 roku. W innym wypadku dotychczas używane druki straciłyby ważność 18 kwietnia br. Od początku 2020 r. wejdzie obowiązek wystawiania recept elektronicznych.
Monika Stelmach
12.04.2019
Opieka zdrowotna
Od 1 czerwca 2019 r. każdy ośrodek badawczy będzie miał obowiązek przekazania informacji do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ o numerze PESEL uczestnika każdego badania klinicznego, a nie jak dotychczas tylko badania niekomercyjnego. Brak wykonania tego obowiązku będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
12.04.2019
Opieka zdrowotna
Narodowy Fundusz Zdrowia żąda od lekarzy rodzinnych - pod groźbą kary - aby przygotowali karty zgonu osobom zmarłym poza szpitalem. Niestety, rząd od wielu lat nie jest w stanie uporządkować przepisów w tej dziedzinie, choć sprawa jest pilna.
Katarzyna Nowosielska
12.04.2019
Opieka zdrowotna
Ponad 5,7 mln złotych przeznaczył już w tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na sfinansowanie projektów wspierających osoby ze spektrum zaburzeń autyzmu. Dzięki  temu mają pieniądze na rehabilitację, ale nadal brakuje przepisów, które pomogłyby stworzyć więcej placówek
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.04.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Farmaceuta ma sprawdzić interakcje między lekami, ale także pokazać jak korzystać z inhalatora oraz zmierzyć ciśnienie – o takie nowe uprawnienia walczą farmaceuci. O tym, że są gotowi do tego, by nie tylko sprzedawać leki, ale także udzielać porad przekonują w kampanii społecznej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.04.2019
Zawody medyczne Farmacja
Od 1 kwietnia 2019 r. apteki, działy farmacji szpitalnej, przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej mają obowiązek raportować dane do ZSMOPL. Ministerstwo zdrowia podało odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące działania tego systemu.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.04.2019
Farmacja
Aż 40 proc. polskich nastolatków z powodu stresu narzeka na bóle głowy i brzucha. Coraz więcej ma trudności z zasypianiem lub jest rozdrażniona. Coraz więcej nastolatek ma niską samoocenę. System opieki psychiatrycznej się rozsypał, resort zapowiada wprowadzenie nowego modelu od września, ale nadal najważniejszych szczegółów nie dogadał z MEN.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
11.04.2019
Opieka zdrowotna
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta regularnie otrzymuje sygnały, dotyczące trudności w uzyskaniu przez osoby bliskie karty zgonu, w szczególności odmów jej wystawienia. - Nie można akceptować faktycznej niemożności realizacji tego obowiązku, w szczególności w sytuacji dużego stresu i obciążeń, związanych ze śmiercią osoby bliskiej – podkreśla Rzecznik
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
10.04.2019
Opieka zdrowotna
Podczas trwającego od ubiegłego roku pilotażu wystawiono dotąd w Polsce ponad 600 tys. e-recept. Według resortu zdrowia zakładany termin wdrożenia elektronicznych recept w całym kraju od początku przyszłego roku jest w pełni realny.
Krzysztof Sobczak
09.04.2019
Opieka zdrowotna
Powódka uległa wypadkowi komunikacyjnemu, w którym doznała urazu kręgosłupa. Przed sądem domagała się przyznania jej odszkodowania obejmującego zwrot poniesionych wydatków na leczenie. Część z przedstawionych wydatków nie mogła być rozliczona przez pozwanego, gdyż nie miały one związku z doznanym urazem - orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.
Aleksandra Partyk
09.04.2019
Prawo cywilne Opieka zdrowotna
Narodowy Fundusz Zdrowia obniża wartości kontraktów z placówkami opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Są one o 50-65 proc. niższe od kontraktów z ubiegłego roku - alarmuje rzecznik praw obywatelskich. I podkreśla, że utrudnia to, a często wręcz uniemożliwia, objęcie opieką psychiatryczną osób jej potrzebujących.
Krzysztof Sobczak
09.04.2019
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Od 1 kwietnia w ramach państwowego ratownictwa medycznego mogą jeździć tylko zespoły, których właścicielem jest podmiot publiczny. W obecnym brzmieniu ustawy w razie katastrofy, może wystąpić sytuacja, w której nie będzie można skorzystać z karetek posiadanych przez podmioty niepubliczne – twierdzi dr Sebastian Sikorski,
Sebastian Sikorski
09.04.2019
Opieka zdrowotna
Blisko 100 proc. kończących studia pielęgniarskie odbiera prawa wykonywania zawodu - informuje minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jego zdaniem to dobry znak, ponieważ dotychczas 30 proc. absolwentów takich studiów w ogóle nie interesowało się pracą w zawodzie i wybierało inne zajęcia.
Krzysztof Sobczak
08.04.2019
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Lekarze kontraktowi potrafią pracować trzy, do nawet pięć dób bez przerwy. O tym, dlaczego kierowców ciężarówek można zmusić do przestrzegania czasu pracy, a w przypadku lekarzy pozwalamy na to, by pracowali tak długo, choć zagraża to bezpieczeństwu ich i pacjentów, rozmawiamy z dr. Mariuszem Jędrzejczakiem, byłym dyrektorem Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu.
Józef Kielar
08.04.2019
BHP Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Narodowy Fundusz Zdrowia zacznie płacić za dowóz pacjenta z jednego do drugiego szpitala na operację czy badania. Do tej pory lecznice same ponosiły takie koszty. To może być dobry interes, dlatego nową ofertą zainteresowane są prywatne firmy, które wypadły z rynku, gdy od 1 kwietnia doszło do upaństwowienia pogotowia ratunkowego.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
06.04.2019
Finansowanie zdrowia
Wyższe o 20 proc. będą wybrane procedury z zakresu chirurgii ogólnej dla szpitali I i II stopnia w sieci szpitali. Wyższe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. NFZ podaje, że nowe ryczałty - na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. - ustali do końca kwietnia.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.04.2019
Opieka zdrowotna
Powinniśmy umożliwić kobietom na terenach wiejskich realny dostęp do świadczeń wynikających ze standardów opieki okołoporodowej - podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik prosi ministra zdrowia i prezesa NFZ o ustalenie wyższej wyceny za świadczenia położniczo-ginekologiczne, bo to może polepszyć dostęp do tych świadczeń.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.04.2019
Opieka zdrowotna
1 czerwca 2019 r. odbędzie się manifestacja lekarzy – taka decyzję podjął Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Weźmie w nim udział także Porozumienie Rezydentów OZZL. Powód: obniżenie zapowiadanych nakładów na ochronę zdrowia oraz też brak wizji naprawy publicznej ochrony zdrowia przez obecny rząd.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.04.2019
Opieka zdrowotna
Rząd wycofał się z nowelizacji Prawa farmaceutycznego, która przewidywała możliwość sprzedaży wysyłkowej leków wydawanych na receptę dla osób niepełnosprawnych i wyrobów medycznych przez aptekarzy. A wszystko przez decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą holenderskiej apteki internetowej.
Zuzanna Lewandowska
05.04.2019
Opieka zdrowotna
Minister zdrowia zapowiedział, że w tym roku nie zmieni się liczba specjalizacji. Ale zadeklarował, że w kwietniu do konsultacji trafi projekt ustawy o zawodzie lekarza, który wprowadzi wiele ważnych zmian w systemie kształcenia podyplomowego lekarzy. Jednak podwyżek, które zaproponował zespół pracujący nad projektem, nie będzie.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
05.04.2019
Opieka zdrowotna
W czwartek została znowelizowana ustawa prawo farmaceutyczne. Regulacja wprowadza wysokie kary finansowe i odpowiedzialność karną za nielegalne wytwarzanie i dystrybucję produktów leczniczych oraz ich skup z rynku detalicznego w celu sprzedaży i wywozu za granicę. Dzięki tym zmianom walka z nielegalnym wywozem leków ma być skuteczniejsza.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
04.04.2019
Farmacja
Związek Powiatów Polskich chce pilnego wzrostu wycen świadczeń o 15 proc. Podkreśla, że szpitale powiatowe potrzebują tych pieniędzy, by dalej się nie zadłużać. Alarmują, że konieczna jest zmiana przepisów, bo mają problem z obsadzeniem karetek, ale także liczą na przyśpieszenie prac nad ustawą dotyczącą zawodu opiekuna medycznego, który mógłby wspomóc pielęgniarki.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
04.04.2019
Finansowanie zdrowia
W czwartek rano posłowie sejmowej komisji zdrowia pozytywnie zaopiniowali poprawkę do nowelizacji prawa farmaceutycznego, zgłoszoną w trakcie drugiego czytania. Precyzuje ona przepisy tak, by także szkoły czy przedszkola mogły kupić leki z aptek i nie podlegały odpowiedzialności karnej.
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
04.04.2019
Farmacja

Lekarze przeszli na elektroniczne zwolnienia

Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Już tylko 0,3 proc. zwolnień lekarskich wystawianych jest w formie papierowej - wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Oznacza to, że lekarze przekonali się do systemu e-zwolnień - komentuje rzecznik Zakładu Wojciech Andrusiewicz.
Paweł Żebrowski
04.04.2019
Ubezpieczenia społeczne Opieka zdrowotna
Od początku kwietnia nie obowiązują limity w operacjach usunięcia zaćmy. Zdaniem ekspertów to nie zlikwiduje kolejek, bo w kraju jest za mało okulistów, którzy przeprowadzają takie zabiegi. By poprawić sytuację szpitale inaczej organizują pracę i chcą zacząć robić takie zabiegi nawet w soboty. Ale nie obiecują radykalnego skrócenia czasu oczekiwania.
Katarzyna Nowosielska
04.04.2019
Finansowanie zdrowia