Lekarzy stażystów czy robiących specjalizację, z wyjątkiem młodych rodziców czy kobiet ciężarnych, wojewoda skieruje do pracy w szpitalach zakaźnych. Personel medyczny pracujący przy zwalczaniu epidemii nie może dorabiać w innych placówkach medycznych, a do szpitali samorządowych minister może skierować komisarzy - takie m.in. zmiany w ustawach zdrowotnych przegłosował Sejm.
Katarzyna Nowosielska
28.03.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Rząd nakazuje lekarzom i pielęgniarkom pracę w jednym miejscu

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Ministerstwo Zdrowia zobowiązuje personel medyczny pracujący w szpitala monoprofilowych, czyli leczących tylko chorych z koronawirusem oraz w placówkach z oddziałami zakaźnymi, do niepodejmowania aktywności zawodowej w innych miejscach. Ma to wpłynąć na "ograniczenie potencjalnych kanałów transmisji zakażeń".
Katarzyna Nowosielska
28.03.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Część hoteli, akademików, sanatoriów mocą decyzji wojewody zmienią się w specjalne izolatoria. Będą w nich przebywać m.in. osoby, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, aby nie narażać na zakażenie koronawirusem najbliższych. Rozporządzenie w sprawie izolatoriów przygotowało ministerstwo zdrowia. W piątek skierowano je do opublikowania. 
Katarzyna Nowosielska
27.03.2020
Pacjent Koronawirus a prawo
Podejmując wszelkie działania związane ze zwalczeniem epidemii koronawirusa inspekcje sanitarne powinny pamiętać, by dane osobowe, które w związku z tymi zadaniami są przetwarzane, były odpowiednio chronione - przypomina prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Krzysztof Sobczak
27.03.2020
Opieka zdrowotna RODO Koronawirus a prawo

Apel: Nie zabraniajcie medykom mówić o problemach

Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Ograniczenia w swobodzie wypowiedzi nakładane na pracowników służby zdrowia w trakcie pandemii, mogą podważać zaufanie obywateli, ale przede wszystkim pacjentów do lekarzy – napisały Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Sieć Obywatelskiej Watchdog w apelu do Ministra Zdrowia, Sanepidu i dyrektorów szpitali.
Krzysztof Sobczak
27.03.2020
Zawody medyczne Koronawirus a prawo

Nawet 10 lat więzienia za ukrywanie koronawirusa

Wymiar sprawiedliwości Pacjent Prokuratura Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Sejm szybko zaostrza przepisy kodeksu karnego. Jeśli pakiet antykryzysowy wejdzie w życie, osobie z koronawirusem, która zatai to i pojedzie do szpitala gdzie zakazi personel medyczny, grozić będzie nawet 10 lat pozbawienia wolności. Kary drastyczne, a przy obecnej pracy sądów nie do realizacji - alarmują Rzecznik Praw Obywatelskich, prawnicy i lekarze.
Rojek-Socha Patrycja Katarzyna Nowosielska
27.03.2020
Wymiar sprawiedliwości Pacjent Prokuratura Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Najbliższe 30 dni będą kluczowy w walce z wirusem, a wprowadzenie stanu klęski żywiołowej pozwoliłoby ograniczyć do niezbędnego minimum wszelkie przejawy aktywności publicznej, zawodowej i społecznej i tym samym zapobiec przedłużaniu epidemii – stwierdza Naczelna Rada Lekarska w apelu do premiera o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej.
Krzysztof Sobczak
27.03.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

WSA: Pielęgniarka na OIOM-ie nie ma prawa do emerytury pomostowej

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Zawody medyczne
Jeśli szpital nie wpisał do zarządzenia stanowiska starszej pielęgniarki Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, jako pracy w szczególnych warunkach czy szczególnym charakterze, to inspekcja pracy nie ma prawa nakazać umieszczenia tego stanowiska w wykazie - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.03.2020
Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne Zawody medyczne
Wątpliwości NRL budzi m.in. zapis dotyczący ustalania ważności orzeczeń i zaświadczeń lekarskich. Brakuje też uregulowania trybu kierowania lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne do innej pracy niż określona w ustawie o pracę, a brak uwzględnienia lekarzy prowadzących praktyki zawodowe i realizujących umowy cywilnoprawne w systemie Tarczy antykryzysowej zwiększa prawdopodobieństwo poważnych niedoborów kadrowych.
Agnieszka Matłacz
27.03.2020
Opieka zdrowotna

Ministerstwo zakazuje lekarzom mówić o problemach

Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Epidemiolodzy oraz szpitale podległe ministrowi zdrowia dostały z resortu zakaz wypowiadania się w mediach na temat sytuacji epidemiologicznej w placówkach medycznych. Prawnicy twierdzą jednak, że za złamanie zakazu personel medyczny nie może być represjonowany, bo o ewentualnych nieprawidłowościach sygnalizuje w interesie publicznym.
Katarzyna Nowosielska
27.03.2020
Zawody medyczne Koronawirus a prawo

Gabinety lekarzy i pielęgniarek zostały bez maseczek

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Przepisy specustawy o koronawirusie dały szpitalom pierwszeństwo w zakupie leków, środków ochrony osobistej i płynów dezynfekcyjnych. Bez możliwości kupienia tych środków zostały jednak pojedyncze gabinety lekarzy i pielęgniarek, które muszą się teraz zamykać.
Katarzyna Nowosielska
27.03.2020
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne Koronawirus a prawo

Pakiet antykryzysowy zmieni 14 ustaw zdrowotnych

Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Zmiany w 14 "zdrowotnych" ustawach przewiduje wniesiony w czwartek do Sejmu projekt zmian regulacji, które mają pomóc skuteczniej zwalczać koronawirusa. M.in. w ustawach o zwalczaniu chorób zakaźnych, o inspekcji sanitarnej, o zawodzie lekarza, w prawie farmaceutycznym, a także w przepisach dotyczących zasiłków chorobowych i opiekuńczych.
Krzysztof Sobczak
26.03.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Przygotowywana przez Ministerstwo Zdrowia autopoprawka do projektu zmian w ustawach umożliwiających skuteczniejsze zwalczanie koronawirusa, ma zmodyfikować przepisy dotyczące kierowania do pracy osób, którzy są rodzicami. Wyłączeni z tego mają być rodzice dzieci do lat 14 oraz dzieci z niepełnosprawnościami.
Krzysztof Sobczak
26.03.2020
Zawody medyczne Koronawirus a prawo
W przypadku pracy w kontakcie z osobami ze zdiagnozowanym zakażeniem albo z podejrzeniem zakażenia, pracownicy medyczni powinni powstrzymać się od wykonywania pracy z innymi pacjentami, w innych podmiotach leczniczych - z takim apelem zwróciło się do pracowników sektora ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia.
Krzysztof Sobczak
26.03.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Lekarze nie mają podstaw do odmowy wystawiania zdalnie e-zwolnień

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Zwolnienie lekarskie eZLA może być wydane podczas e-wizyty. Twierdzenie, wedle którego lekarz nie mógłby w ramach e-wizyty wystawić takiego dokumentu, jest nie tylko nieuprawnione, ale w obecnym czasie niebezpieczne i może wiązać się z narażaniem wielu pacjentów na niepotrzebne narażenie na zakażenie SARS-Co-V2 - piszą adwokat Sebastian Sikorski i lekarz Michał Florczak.
Michał Florczak Sebastian Sikorski
26.03.2020
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Osoby podejrzewające u siebie koronawirusa miewają problemy z wyegzekwowaniem w sanepidzie zrobienia im testów. Główny Inspektor Sanitarny twierdzi jednak, że służby sanitarne nie mają teraz prawa odmawiać. Najlepiej jednak, aby o konieczności zrobienia testu poinformował sanepid lekarz rodzinny.
Katarzyna Nowosielska
26.03.2020
Pacjent Opieka zdrowotna
Gabinet urologiczny musi mieć bezpośrednie połączenie z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym wyposażonym w bidet. Nie ma znaczenia, że wykonywane są w nim badania nieinwazyjne – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, rozpatrując spór sanepidu z niepubliczną przychodnią.
Robert Horbaczewski
26.03.2020
Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Główny Inspektor Sanitarny wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy mają wydać zarządzenie dla zakładów pracy, żeby mocnej egzekwować zalecenia pracy zdalnej, a tam gdzie jej nie można stosować, żeby były zachowane środki bezpieczeństwa pracy - poinformował w środę Łukasz Szumowski, minister zdrowia. Zalecenia mają być wydane w ciągu dwóch dni.
Grażyna J. Leśniak
25.03.2020
Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Dentyści tylko dla bardzo cierpiących pacjentów

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Rząd zaleca gabinetom stomatologicznym ograniczoną pracę w czasie epidemii koronawirusa. Najpierw pacjent powinien być obsłużony telefonicznie, a do gabinetu ma zostać przyjęty ten, który wymaga udzielenia pilnej pomocy lekarskiej. Zalecane jest też ograniczenie zakresu działalności gabinetów stomatologicznych.
Katarzyna Nowosielska
25.03.2020
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne Koronawirus a prawo
Wysiłek służby zdrowia skupia się obecnie na zwalczaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2 i leczeniu pacjentów dotkniętych COVID-19, co rodzi pytanie o zabezpieczenie praw pacjentów cierpiących na poważne choroby zagrażające życiu - alarmuje w liście do ministra zdrowia Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
Krzysztof Sobczak
25.03.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo

Sztuczna inteligencja z kancelarii premiera powie, czy możemy mieć wirusa

Nowe technologie Opieka zdrowotna RODO Koronawirus a prawo
Kancelaria szefa rządu zainstalowała w oparciu o aplikację messengera tzw. chatbot, w którym sztuczna inteligencja pozwala porozmawiać na temat własnych objawów chorobowych i uzyskać odpowiedź, co robić. Europejski Inspektor Ochrony Danych Osobowych komentuje, że w czasie epidemii wiele rzeczy wolno, ale nie wszystko.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.03.2020
Nowe technologie Opieka zdrowotna RODO Koronawirus a prawo

Dostęp do unijnych norm ma ułatwić produkcję sprzętu ochrony osobistej

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Wybory Compliance Prawo unijne Koronawirus a prawo
Udostępnienie norm europejskich dla urządzeń medycznych i sprzętu do ochrony osobistej wszystkim zainteresowanym producentom - to jedno z działań Komisji Europejskiej w ramach przedsięwzięć na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa podczas rozprzestrzeniania się koronawirusa.
Krzysztof Sobczak
25.03.2020
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Wybory Compliance Prawo unijne Koronawirus a prawo
Pacjent, który przejawia objawy niewydolności oddechowej, ma gorączkę, kaszel i duszność i jeśli jest wskazanie lekarskie, nie ma możliwości odmowy wykonania testów w kierunku koronawirusa – wskazuje Główny Inspektorat Sanitarny.
Krzysztof Sobczak
25.03.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Rejestracja gości mieści się w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych. Jeżeli chce on gromadzić dane kontaktowe na wypadek stwierdzenia w swoim zakładzie pracy zarażenia koronawirusem, aby mieć możliwość powiadomienia gości o możliwym zagrożeniu, dobrym pomysłem wydaje się uzyskanie danych kontaktowych
Sylwia Czub-Kiełczewska
25.03.2020
RODO Koronawirus a prawo
Umowa przedwstępna może poprzedzać właściwą umowę o pracę. Pracownik, który chce się z niej wycofać musi się jednak liczyć z zapłatą odszkodowania niedoszłemu pracodawcy. W żadnym jednak wypadku nie może ono jednak przybrać formy kary umownej orzekł Sąd Okręgowy - Sąd Pracy w Płocku.
Marek Sondej
25.03.2020
Prawo cywilne Prawo pracy Opieka zdrowotna
Pierwsi lekarze zostają oddelegowani do pracy w szpitalach zakaźnych jednoprofilowych lub tych z oddziałami zakaźnymi. Potrzebne jest wsparcie anestezjologów i internistów. Kadry zaczyna brakować, bo ona sama też zaraża się i jest poddawana kwarantannie. A w polskiej służbie zdrowia nie ma rezerw kadrowych.
Katarzyna Nowosielska
25.03.2020
Pacjent Prawo pracy Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Za ukrywanie "wirusowej" prawdy można słono zapłacić

Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
Pacjenci zatajają przed lekarzami informację o tym, że mogą mieć koronawirusa, albo że przebywają na kwarantannie. Za ukrywanie informacji o chorobie zakaźnej grozi kara pozbawienia wolności do roku. Wizyta w przychodni osoby poddanej kwarantannie grozi grzywną do pięciu tysięcy złotych - wskazują prawnicy.
Katarzyna Nowosielska
25.03.2020
Pacjent Opieka zdrowotna Zawody medyczne
W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenie w sprawie ogłoszenia stanu epidemii. Tak jak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, wprowadza ona ograniczenia w przemieszczaniu się i zakazuje organizowania zgromadzeń. Zakazy nie obejmują dojazdu do pracy i wyjść w celu załatwienia niezbędnych spraw życia codziennego.
Jolanta Ojczyk Krzysztof Sobczak
24.03.2020
Opieka zdrowotna Koronawirus a prawo
Główny Inspektor Farmaceutyczny Paweł Piotrowski ogłosił we wtorek, że apteki posiadające izby recepturowe do przygotowywania leków, mogą w czasie epidemii koronawirusa wytwarzać roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę na bazie spirytusu konsumpcyjnego.
Krzysztof Sobczak
24.03.2020
Farmacja Koronawirus a prawo

Polska poza unijnym przetargiem na sprzęt ochrony osobistej

Zamówienia publiczne Finansowanie zdrowia Prawo unijne Koronawirus a prawo
Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że otrzymała oferty w organizowanym przez nią przetargu na maski, rękawiczki, gogle, osłony twarzy i kombinezony. Obejmują one dostawy nawet większe niż złożone przez państwa zapotrzebowania. Polska z tego nie skorzysta, ponieważ w tym przetargu nie brała udziału.
Krzysztof Sobczak
24.03.2020
Zamówienia publiczne Finansowanie zdrowia Prawo unijne Koronawirus a prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski