Rada - jak wskazano w zarządzeniu - jest organem opiniodawczo-doradczym ministra zdrowia. Na stanowisko przewodniczącego powołano dyrektora Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego–Państwowego Instytutu Badawczego prof. dr hab. n. med. Tomasza Hryniewieckiego, a jego zastępcą został wiceminister zdrowia - Waldemar Kraska.

 

Kilkunastu ekspertów

Ponadto w skład rady weszli: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, pracownik naukowy, Instytut–Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka; prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka, profesor I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Jarosław Cyrynger, prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi; prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny; prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, konsultant krajowy do spraw hipertensjologii, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego–Państwowy Instytut Badawczy; prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu; prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi; prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Centrum Zaburzeń Rytmu Serca, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego–Państwowy Instytut Badawczy; prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed, konsultant wojewódzki do spraw kardiologii, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego–Państwowy Instytut Badawczy; prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, konsultant wojewódzki do spraw kardiologii, zastępca dyrektora Górnośląskiego Centrum Medycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny; prof. dr hab. n.med. Adam Witkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego–Państwowy Instytut Badawczy; prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca; Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie; Agata Śmiglewska, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia oraz sekretarz, przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Czytaj: Na Mazowszu rusza pilotaż sieci kardiologicznej>>

W pracach Rady mogą uczestniczyć również, z głosem doradczym, osoby niebędące jej członkami, zaproszone przez przewodniczącego Rady.

Podniesienie skuteczności, profilaktyka

Ponadto Rada - jak stanowi regulacja - opracowywać ma i przedstawiać ministrowi propozycje działań dotyczące "podniesienia skuteczności i upowszechnienia profilaktycznych badań przesiewowych w obszarze zwalczania chorób układu krążenia, poprawy koordynacji i efektywności opieki kardiologicznej, monitorowania funkcjonowania opieki kardiologicznej oraz jej skuteczności".

Do zadań Rady należy również "opracowywanie, we współpracy ze stowarzyszeniami będącymi towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, standardów postępowania medycznego w zakresie chorób układu krążenia i ich upowszechnianie".

Przewodniczący Rady przedstawia ministrowi raport z wyników prac za każdy rok jej działalności do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.