W Dzienniku Ustaw została już opublikowana nowelizacja z 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń (poz. 616), która poszerza krąg osób mogących kwalifikować do szczepienia. Ustawę ostatecznie Sejm uchwalił we wtorek, jednak wbrew poprawkom Senatu, wykaz zawodów uprawnionych do kwalifikacji wskaże w rozporządzeniu minister zdrowia. Senat chciał, by ta lista została umieszczona w nowelizacji ustawy. We wtorek 30 marca Sejm odrzucił pięć senackich poprawek do nowelizacji ustawy dotyczącej poszerzenia zawodów medycznych, które w epidemii kwalifikować będą do szczepień przeciw COVID-19.

Senat proponował, by wpisać te zawody w ustawę i by byli to kolejno: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci lub diagności laboratoryjni. Wymogi dla tych dwóch ostatnich zawodów miały być określone dodatkowo w przepisach wykonawczych. Poprawka jednak nie zyskała poparcia posłów. Za odrzuceniem tej poprawki głosowało 297 posłów, przeciw 140, wstrzymało się 10. Sejm odrzucił także cztery pozostałe poprawki, które głosowano łącznie. Tym razem za ich odrzuceniem było 240 posłów, przeciw 196, 10 posłów wstrzymało się.

Zapowiedź zmiany w tym zakresie minister Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień uzasadniał planowanym przyspieszeniem akcji szczepień przeciwko Covid-19. - Mimo, że tych szczepionek będzie do końca marca nieco mniej, to przygotowujemy się tak, jak zapowiadaliśmy do dużego przyspieszenia w drugim kwartale. Mamy deklarację producentów, które wierzymy, że zostaną zrealizowane na około 15 milionów szczepionek w drugim kwartale - powiedział szef KPRM.

Chodzi o przyspieszenie szczepień

- Dlatego wprowadzimy pewny zmiany, które mają ułatwić przyspieszenie procesu szczepienia. Zmiana umożliwi kwalifikowanie pacjentów nie tylko lekarzom, jak to było do tej pory, ale również stworzymy możliwość dopuszczenia do kwalifikacji innych osób, przede wszystkim personelu medycznego - dodał Dworczyk. 

 

Jak napisano w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, celem zmiany jest "rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciw COVID-19". Dotyczyć to będzie niektórych zawodów medycznych. Określi je w rozporządzeniu minister zdrowia. Jak zapowiedział Michał Dworczyk, kwalifikacje przeprowadzi lekarz, stomatolog, felczer, pielęgniarka ,położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, fizjoterapeuta, student ostatniego roku medycyny. Będzie wykonywana na podstawie kwestionariusza, który pacjent sam wypełnia.

Nie tylko lekarz zakwalifikuje

Dotychczas tylko lekarze mogą kwalifikować do szczepień na postawie standardowego wywiadu przesiewowego wypełnianego przez pacjenta przed szczepieniem oraz badania fizykalnego pacjenta. Według nowych przepisów, na szczepienie przeciw COVID-19, obok lekarzy, kwalifikować będą mogli także przedstawiciele innych zawodów medycznych. Grupa ta będzie ujęta w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Przeciwko tej zmianie protestowała Naczelna Rada Lekarska: Samorząd lekarski: Tylko lekarz może badać i kwalifikować do szczepienia>>

Nowelizacja przedłuża także okres obowiązywania aktualnych wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, tzw. sieci szpitali do końca 2021 r. z przesunięciem terminu kolejnej kwalifikacji na 1 października br.

Wcześniej, rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, które ukazało się w połowie lutego, umożliwiono fizjoterapeutom, farmaceutom i diagnostom laboratoryjnym wykonywanie takich szczepień. Warunkiem jest jednak odbycie szkoleń składających się z części teoretycznej i praktycznej. Rozpoczęły się one w marcu.

Czytaj: Farmaceuci i fizjoterapeuci chcą szczepić, ale wciąż czekają na szkolenie>>