Zmiany te znalazły się w uchwalonej 15 kwietnia br. przez Sejm nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Czytaj: Sejm uchwalił ustawę umożliwiającą szczepienia w aptekach>>

Miała ona zasadniczo zwiększyć o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dodatkowe zajęcia po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej. Jednak Sejm w czasie prac nad projektem ustawy wprowadził do niej także przepisy dotyczące możliwości wykonywania szczepień ochronnych w aptekach, dotyczących praw emerytalnych pracowników górniczych pracujących przy zwalczaniu epidemii oraz przedłużenia wydawania dokumentów kategorii pierwszej, drugiej i trzeciej, które nie spełniają minimalnych wymogów.

Według opinii biura legislacyjnego Senatu, przedstawionej we wtorek na posiedzeniu senackiej komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, artykuły niedotyczące subwencji oświatowej, zostały wprowadzone z naruszeniem konstytucyjnej zasady stanowienia prawa - poprawki, które są zgłaszane w toku procedowania ustawy powinny polegać na uzupełnieniu i pogłębienie treści ustawy, a nie stanowić "odrębną materię".