Minister Zdrowia zarządzeniem z 10 maja powołał zespół do spraw badań genomu i mutacji wirusa SARS-CoV-2. - Jednym z głównych wysiłków i wyzwań, które powinny być podejmowane w ramach walki z pandemią, to nie jest w tej chwili budowa systemu łóżek i zwiększanie ich liczby, tylko zbudowanie skutecznego mechanizmu śledzenia i badania, z jakimi mutacjami mamy do czynienia  - wskazał minister zdrowia Adam Niedzielski. I podkreślił, że zadaniem powołanego przy ministerstwie zdrowia zespołu jest monitorowanie oraz koordynowanie pracy w zakresie sekwencjonowania genomu, czyli konkretnie badania tego, z jaką mutacją ma się do czynienia. - Nowe mutacje mogą przyczynić się do powstania kolejnej fali zakażeń –mówił  Niedzielski, zaznaczając jednak, że takie ryzyko mogą nieść ze sobą te mutacje, przed którymi nie będzie chroniło szczepienie przeciw COVID-19.  I zwrócił uwagę na wariant indyjski. - Przypadki związane ze sprawdzonym z Indii dyplomatą to nie jedyne, gdzie pojawił się indyjski wariant. Wykryto kolejne dwa ogniska związane z nim, jedno w okolicach Warszawy, a drugie w Katowicach. W tej chwili mamy przebadane 14 próbek z tych dwóch ognisk, i te 14 próbek potwierdza, że to mutacja indyjska. Czyli sumarycznie możemy być pewni, że to jest już 16 przypadków. Musimy szybko wyciągnąć wnioski z tej sytuacji - podkreślił.

Czytaj również: Wystartował konkurs dla liderów zmian w ochronie zdrowia >>

 

Jakie konkretne zadania ma zespół

Zgodnie z zarządzeniem do zadań zespołu należy:

 1. monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie wariantów wirusa SARS-CoV-2;
 2. prowadzenie molekularnego nadzoru epidemiologicznego nad COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. proponowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie usprawnienia funkcjonowania molekularnego nadzoru epidemiologicznego nad COVID-19;
 4. informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o pojawieniu się wariantów wirusa SARS-CoV-2 o zasięgu lokalnym albo międzynarodowym, stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. proponowanie rozwiązań w zakresie działań przeciwepidemicznych w odpowiedzi na stwierdzenie wariantów wirusa SARS-CoV-2 o charakterze lokalnym albo międzynarodowym, stwarzających potencjalne albo potwierdzone ryzyko dla zdrowia publicznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto wchodzi w skład zespołu

Zespół składa się z 12 członków, w tym przewodniczącego Waldemara Kraski, wiceministra zdrowia oraz sakretarza, którym jest przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia. Ponadto jego członkami zostali:

 1. dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, dyrektor w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny,
 2. dr hab. n. med. Rafał Gierczyński, zastępca dyrektora do spraw Bezpieczeństwa Epidemiologicznego i Środowiskowego w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny,
 3. dr n. med. Małgorzata Sadkowska-Todys, kierownik Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny,
 4. Krzysztof Saczka, pełniący obowiązki Głównego Inspektora Sanitarnego, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego,
 5. Anna Baumann-Popczyk, dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
 6. dr Michał Ilnicki, zastępca Dyrektora Departamentu Przeciwepidemicznego i Ochrony Sanitarnej Granic w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
 7. płk Tadeusz Nierebiński, Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego,
 8. płk Paweł Serafin, zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie,
 9. Dariusz Poznański, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,
 10. Agnieszka Tuderek-Kuleta, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia,

Zgodnie z zarządzeniem w pracach zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami zespołu, zaproszone przez przewodniczącego. Za udział w posiedzeniach zespołu nie przysługuje wynagrodzenie, a wydatki związane z jego działalnością pokrywa Ministerstwo Zdrowia. Przewodniczący może zlecać sporządzanie ekspertyz, opinii i analiz, niezbędnych do realizacji zadań. Warto przypomnieć, że w styczniu Agencja Badań Medycznych we współpracy z Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego uruchomiła monitoring zmienności wirusa SARS-CoV-2. Prowadzenie tych badań zainicjował sam minister zdrowia, a jego koordynatorem został prof. Krzysztof Pyrć z MCB UJ, który jest też członkiem Rady Medycznej przy premierze. Nie powołano go jednak  w skład zespołu do spraw badań genomu. Tymczasem dzięki prowadzonym przez jego zespół badaniu wiadomo, jaki wariant wirusa dominuje w Polsce, w tym w danym województwie, co można sprawdzić na mapie tutaj>>.