Już od kilku lat Wolters Kluwer Polska wraz z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego nagradza podmioty lecznicze, które stosują najwyższe standardy zarządzania i osiągają najlepsze efekt zdrowotne w stosunku do nakładów poniesionych na opiekę (z ang. Value Based Health Care, VBHC). Dotychczas konkurs startował na początku roku. Pierwsze miesiące 2021 roku zdominowała jednak trzecia fala pandemii i Narodowy Program Szczepień. Dlatego wyjątkowo IV edycja konkursu wystartował w maju! Udział w konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich przedstawicieli rynku zdrowia. Na zgłoszenia swoich projektów podmioty lecznicze mają czas do 23 lipca 2021 r.

 

Czekamy na szpitale i przychodnie, które warto nagrodzić

- Poprzednie edycje konkursu udowodniły, że w Polsce jest bardzo dużo znakomitych podmiotów i zespołów realizujących ideę systemu opartego na wartości zdrowotnej, których dobre praktyki warto upowszechniać - mówi Alicja Pollesch, dyrektor strategiczny, członek zarządu Wolters Kluwer Polska i konkursowej kapituły. - W zeszłorocznej III edycji szpitale i placówki medyczne zgłosiły aż 56 projektów. Jesteśmy pewni, że i tym razem pojawią się inicjatywy nakierowane na jakość, skuteczność leczenia, dobre doświadczenia pacjenta, które warto nagrodzić i naśladować – podkreśla. Co ważne w tegorocznej edycji organizatorzy przygotowali specjalną kategorię dla przychodni. W efekcie zgłoszenia można przesłać aż w siedmiu kategoriach:

 • Zarządzanie jakością – zarządzanie procesami;
 • Zarządzanie jakością – zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta;
 • Zarządzanie jakością – zarządzanie skutecznością medyczną;
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Organizacja przyjazna pacjentowi;
 • Skuteczna profilaktyka i edukacja;
 • Przychodnia zorientowana na jakość – to nowa kategoria dedykowana przychodniom podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które podejmują działania mające na celu poprawę jakości i kompleksowości opieki, skrócenie cykli terapeutycznych, poprawę doświadczenia pacjentów, poprawę komunikacji i rozwój współpracy kadr medycznych, poprawę jakości danych i wzmocnienie kultury zarządzania opartego na danych. 

Szczegółowy opis każdej z kategorii jest podany w Regulaminie Konkursu. Do konkursu mogą się zgłosić zarówno placówki medyczne, jak i zespoły projektowe, które dzięki wprowadzonym zmianom poprawiły sytuację pacjenta. Aby wziąć udział w konkursie należy najpierw zarejestrować się na stronie: www.liderzy-zmian.pl.  W pierwszym kroku należy podać podstawowe informacje o podmiocie, w drugim - o zgłaszanej praktyce, programie, projekcie, a w trzeciej - dokładnie je opisać. Opis jest podzielony na sześć punktów. Zgłoszenia można przesyłać do 23 lipca.

 

Zwycięzców poznamy 22 września

Ocena projektów jest dwuetapowa. Wszystkie przesłane zgłoszenia w pierwszym etapie będą analizowane przez jury preselekcyjne złożone z fachowców posiadających wiedzę ekspercką z zakresu poszczególnych kategorii konkursowych. Jury dokona merytorycznej oceny zgłoszonych projektów oraz przyzna nominacje w każdej kategorii konkursowej. Nominowane projekty zostaną następnie ocenione przez kapitułę konkursu, której przewodniczy dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz Center of Value Based Healthcare. To kapituła konkursu wybierze spośród nominowanych zwycięzców w każdej kategorii. – W polskim systemie ochrony zdrowia jest wiele świetnie zorganizowanych i znakomicie rozwijających się placówek, które stawiają nie tylko wysokiej jakości medycynę, znajdującą uznanie na arenie międzynarodowej, ale również dbają zarówno o swoich pacjentów, jak i swoich pracowników. W ten sposób czynią polski system ochrony zdrowia aktywnym uczestnikiem transformacji w kierunku systemu nakierowanego na wartość zdrowotną. Przesłanką do uwzględnienia wątku Value Based Healthcare w naszym konkursie było dostrzeżenie tych, którzy już dzisiaj promują rozwiązania, których adresatem jest pacjent, jego zdrowie, kondycja psychiczna, jego satysfakcja z korzystania z systemu ochrony zdrowia – wyjaśnia dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. W skład kapituły wchodzą ponadto:: 

 • Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta, 
 • prof. Piotr Czauderna, kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
 • Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
 • prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali,
 • Jerzy Gryglewicz, lider Projektu MBA Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, 
 • Adam Jagoda, dyrektor Generalny Medtronic Poland, 
 • Urszula Jaworska, wiceprezes Fundacji Urszuli Jaworskiej
 • Michał Kępowicz, dyrektor ds. relacji strategicznych Philips Healthcare, 
 • Iwona Kowalska-Bobko, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego,  kierownik Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytut Zdrowia Publicznego UJ, 
 • Halina Kutaj-Wąsikowska, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
 • Alicja Pollesch, dyrektor Strategiczny i członek Zarządu Wolters Kluwer Polska
 • Sylwia Gołaś-Olszak, dyrektor Rynku Administracji Publicznej oraz rynku Ochrony Zdrowia w Wolters Kluwer Polska

Nagrody laureatom konkursu zostaną wręczone 22 września 2021 r., podczas uroczystej gali, którą poprzedzi II edycja Konferencji Zmiany w Ochronie Zdrowia.

 

 

Jarosław Greser, Katarzyna Kokocińska

Sprawdź  
POLECAMY