Według obowiązujących przepisów, placówki medyczne, w tym szpitale tworzące system Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych, mogły rozliczyć umowy z 2020 roku do końca czerwca 2021 roku.

- Wiemy, że trwająca pandemia uniemożliwia pełną realizację umów. Szereg szpitali przez ostatni rok koncentruje się na walce z COVID-19. Wychodzimy więc naprzeciw oczekiwań i ponownie dajemy możliwość wywiązania się z umowy w dłuższym okresie – mówił minister Niedzielski, zapowiadając tę decyzję. 

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że przedłużenie okresu rozliczeniowego jest możliwe na podstawie przepisów ustawy z 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj także: Szpitale dostaną pieniądze nawet jeśli przestaną leczyć>>